Celfyddydau Creadigol


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol.  Mae modd  trefnu Sesiynau Sgiliau Llythrennedd  Digidol a Llythrennedd Gwybodaeth ar gyfer grwpiau neu unigolion.Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae’r llyfrau yn y prif gasgliad sy’n ymwneud â’r Celfyddydau Creadigol ar lawr cyntaf y llyfrgell ar gampws Caerfyrddin.  Mae’n bwysig chwilio Catalog y llyfrgell er mwyn nodi’r casgliad lle mae’r eitem dan sylw'n cael ei chadw a'r rhif dosbarth.  Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth perthnasol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol:

006

Meddalwedd Cyfrifiadurol

391

Gwisgoedd ac ymddangosiad personol

646

Gwnïo a dillad

677

Tecstilau

700

Y celfyddydau cain ac addurnol

701

Theori ac athroniaeth celf

709

Hanes celf

730

Y celfyddydau plastig, cerflunwaith 

731

Prosesau, ffurfiau a thestunau cerflunwaith

736

Cerfio a cherfiadau

738

Y celfyddydau ceramig

739

Gwaith metel celfyddydol

740

Lluniadu a’r celfyddydau addurnol

742

Persbectif

745

Y celfyddydau addurnol

746

Celfyddydau tecstilau

749

Celfi ac ategolion

750

Peintio a phaentiadau

751

Technegau, offer, ffurfiau

752

Lliw

757

Ffigurau dynol a’u rhannau

759

Peintio: hanes, unigolion

760

Y celfyddydau graffig: printiau a gwneud printiau

770

Ffotograffiaeth gyffredinol

771

Ffotograffiaeth: technegau, offer, deunyddiau

776

Celf ddigidol

778

Meysydd a mathau o ffotograffiaeth

779

Ffotograffau

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau.

Mae cylchgronau argraffedig y Celfyddydau Creadigol ar y llawr gwaelod yn llyfrgell Caerfyrddin.  Gosodir cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl.  Rhestrir rhai cylchgronau perthnasol isod.  Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

 • 4D
 • Art and Design
 • Art Monthly
 • Art Review
 • Blown Magazine
 • British Journal of Photography
 • Ceramic Review
 • Ceramics Technical
 • Ceramics, Art and Perception
 • Crafts
 • Drapers
 • Embroidery
 • F2 Freelance Photographer
 • Fashion Trends
 • Journal of material culture
 • Journal for Weavers, Spinners and Dyers
 • Modern Painters
 • Photoworks
 • Portfolio magazine: the Magazine of Independent Photography in Scotland
 • Sculpture
 • Source
 • Selvedge
 • Textile: the journal of cloth and culture
 • Vogue
 • Welsh Art Now
 • Zoom

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma rai casgliadau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol:

 • Aesthetica
 • Art Review
 • Clothing and Textiles Research Journal
 • Magazine of Art
 • Oxford Art Journal

Mae detholiad o gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau ar gyfer cylchgronau eraill, ar gael drwy’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau gallwch chwilio mewn e-adnoddau penodol neu chwilio’r catalog yn ôl y pwnc. Dyma nifer o e-adnoddau sy’n ddefnyddiol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol:

 

Mae’r rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau ond mae dod o hyd i wybodaeth berthnasol sy’n ddiweddar ac yn gywir yn gallu bod yn anodd iawn a chymryd llawer o amser, a dylid defnyddio’r rhyngrwyd â gofal.

Dyma nifer o wefannau a fydd efallai o ddefnydd i chi:

Cymdeithas Gemwaith Cyfoes

Sefydliad proffesiynol ar gyfer gemyddion, cynllunwyr, myfyrwyr ac eraill.   Mae’r wefan yn rhoi mynediad i luniau, newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau a’i nod yw hyrwyddo a datblygu gemwaith cyfoes yn y DU.


Axis: the Online Resource for Contemporary Art

Gwasanaeth ar-lein rhad ac am ddim sy’n rhoi mynediad i broffiliau artistiaid proffesiynol a churaduron, cyfweliadau, trafodaethau, newyddion am gelf a dadleuon, ac mae’n arddangos yr artistiaid i’w gwylio.


Lluniau’r Amgueddfa Brydeinig

Casgliad o luniau y gellir ei chwilio'n cynnwys cerameg, cerflunwaith, printiau, lluniadau a phaentiadau.


Casgliad Cerameg: Prifysgol Aberystwyth

Lluniau a gwybodaeth am yr arddangosfa o waith cerameg yng Nghanolfan y Celfyddydau, Prifysgol Aberystwyth.


Commons ar Flickr

Ymdrech cydweithredol rhwng amryw o sefydliadau i roi ffotograffiaeth gyhoeddus y byd ar gael mewn un lle.


Sefydliad Celf Courtauld

Mae Sefydliad Courtauld yn enwog am ei gasgliadau o baentiadau’r argraffiadwyr a’r ôl-argraffiadwyr ac mae modd chwilio’r casgliadau hyn a rhai eraill ar y wefan lle ceir detholiad o luniau a ffilmiau addysgol i’w gwylio.


Cyngor Crefftau

Yn adran ymchwil a gwybodaeth y wefan cewch fynediad i adroddiadau ymchwil, blogiau, trafodion cynadleddau a grwpiau trafod ar-lein â chysylltiadau â chanolfannau ymchwil academaidd ac asiantaethau ymchwil pwysig yn y sector cyhoeddus.

Cyngor Celfyddydau Cymru

Y corff swyddogol sy’n cyllido ac yn datblygu’r Celfyddydau yng Nghymru. 

Archif ffotograffau LIFE  a gynhelir gan Google

Miliynau o ffotograffau sy'n dyddio o’r 18fed ganrif ymlaen ac ar gael yma am y tro cyntaf.

Tate Ar-lein

Yn dod â holl orielau’r Tate at ei gilydd.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am arddangosfeydd a chasgliadau yn ogystal â llyfrgell luniau.

 
Archif Tecstilau Ryngwladol Prifysgol Leeds

Nod yr archif hon yw casglu, cadw a chofnodi tecstilau o bob cwr o'r byd yn bennaf at ddibenion academaidd.   Mae’r wefan yn caniatáu ichi chwilio’r casgliadau a gweld lluniau a disgrifiadau.


V&A

“Amgueddfa orau’r byd ar gyfer Celf a Dylunio”, ceir casgliadau o gerameg a gemwaith.   Darpara’r wefan wybodaeth am gasgliadau, lluniau a chyfleuster chwilio.


vads: the Online Resource for Visual Arts

Mae’n cynnwys casgliad o fwy na 100,000 o luniau y gellir ei chwilio. At ddibenion addysg gellir ei ddefnyddio'n rhad ac am ddim a heb gyfyngiadau hawlfraint.