Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i’r Clasuron:

182   Athroniaeth yr Hen Fyd
292 Mytholeg glasurol
470 Yr iaith Ladin
480 Groeg Clasurol
870 Llenyddiaeth Ladin 
880 Llenyddiaeth Groeg Clasurol
930 Hanes yr Hen Fyd
938 Y cynfyd Clasurol 

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd y casgliadau e-lyfrau isod yn ddefnyddiol. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol. 

Brill E-books:classical studies 

Oxford Scholarship Online

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig y Clasuron i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Mae’r rhan fwyaf o'r cylchgronau argraffedig ar gael yn electronig; mae nifer ar gael yn y fersiwn argraffedig yn unig.  

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell.  Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol. I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer y Clasuron:

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. 

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

L'Annee philoloqie sy’n mynegeio llyfrau, erthyglau mewn cylchgronau a chasgliadau ym mhob un o'r disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag astudio’r cynfyd Groegaidd a Rhufeinig.

Brill Online sy’n darparu mynediad i Jacoby Online (Fragmente der Griechischen Historiker); New Pauly (gwyddoniadur y byd clasurol); Supplementum Epigraphicum Graecum ar-lein.

Oxford Reference Online sy’n dod â gweithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd at ei gilydd mewn un adnodd y gellir ei chwilio.

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) sy’n llyfrgell ddigidol o lenyddiaeth Roeg.

Thesaurus Linguae Latinae sef geiriadur Lladin sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am awduron, cyfnodau amser, cyhoeddiadau ac argraffiadau.

 

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.