Mae Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol.  Mae modd  trefnu Sesiynau Sgiliau Llythrennedd  Digidol a Llythrennedd Gwybodaeth  ar gyfer grwpiau neu unigolion.Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebui drefnu sesiwn. 

Llyfrau

Trefnir llyfrau yn y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu (LlAD) gan ddefnyddio cynllun dosbarthu.   Lleolir y prif gasgliad llyfrau ar y llawr cyntaf.  Mae rhai llyfrau ar ddawns hefyd wedi’u lleoli yn y casgliad gorfaint (XL) sydd ar y llawr gwaelod.   Gallwch ddefnyddio’r catalog i chwilio am deitlau a phynciau penodol, ond dyma rai rhifau dosbarth defnyddiol i’ch rhoi ar ben ffordd:

792.6

Dramâu Cerddorol

792.7

Sioeau Amrywiaethol a Dawnsio Theatraidd

792.8

Bale a Dawns Fodern

792.9

Cynhyrchu i’r Llwyfan

793.308604

Dawnsio Cymdeithasol i Bobl Hoyw

793.3087

Dawnsio Cymdeithasol i Bobl Anabl

793.309012

Dawnsio Cymdeithasol hyd at 4000 C.C.

793.31

Dawnsio Gwerin a Dawnsiau Cenedlaethol

793.32

Dawns y Glocsen

793.33

Dawnsio Neuadd

793.34

Dawnsio Sgwâr

793.35

Dawnsiau gydag ategolion

793.36

Dawnsio Llinell

793.38

Dawnsfeydd Mawreddog

Mae llyfrau argraffedig ac e-lyfrau ar gael o’r LlAD.  Gallwch gael mynediad i e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell neu drwy’r pecynnau e-lyfrau unigol.

Cedwir cylchgronau cyfredol ac ôl-rifynnau ar lawr gwaelod y llyfrgell, wedi’u trefnu yn ôl y wyddor a theitl y cylchgrawn.   Gallwch ddefnyddio’r catalog i chwilio am eitemau perthnasol.   Dyma rai cylchgronau perthnasol i Ddawns:

 

Dance Now

Dance Research Journal

Dancing Times

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau yn ôl y teitl yw defnyddio'r chwiliad e-gylchgronau neu’r catalog a chwilio yn ôl teitl yr e-gylchgrawn (nid yr erthygl).  Weithiau gallwch chwilio'r catalog yn ôl teitl yr erthygl.   Isod ceir dolenni i rai teitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Dawns:

  • Art Review
  • Magazine of Art
  • Oxford Art Journal

Dyma rai e-adnoddau defnyddiol ar gyfer Dawns: 

Mae’r rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau ond mae dod o hyd i wybodaeth berthnasol sy’n ddiweddar ac yn gywir yn gallu bod yn anodd iawn a chymryd llawer o amser, a dylid defnyddio’r rhyngrwyd â gofal.

 

http://www.balletcompanies.com/.

http://www.ballet-dance.com/

http://www.dancebooks.co.uk/

http://thedancecorner.org/

José Limón Dance Foundation

Martha Graham Dance Company