Ffilm a'r Cyfryngau


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol.  Mae modd  trefnu Sesiynau Sgiliau Llythrennedd  Digidol a Llythrennedd Gwybodaeth ar gyfer grwpiau neu unigolion.Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae’r llyfrau yn y prif gasgliad sy’n ymwneud â Ffilm a’r Cyfryngau ar lawr cyntaf y llyfrgell ar gampws Caerfyrddin.  Mae’n bwysig chwilio Catalog y llyfrgell er mwyn nodi’r casgliad lle mae’r eitem dan sylw'n cael ei chadw a'r rhif dosbarth.  Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth perthnasol ar gyfer Ffilm a’r Cyfryngau:

302.23

Astudiaethau’r Cyfryngau  

791.4

Ffilm, radio, teledu

792.4309

Agweddau hanesyddol a daearyddol ar ffilm

791.433

Mathau o gyflwyno e.e. ffilmiau cartref ac amatur

791.4334          

Ffilmiau wedi’u hanimeiddio

791.436

Genres o ffilm

791.437

Ffilmiau

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau.

Mae casgliad o ddeunydd clyweledol yn cynnwys DVDs a chryno ddisgiau ar gael i’w fenthyg o’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.   Mae’r casgliad hwn ar lawr gwaelod y llyfrgell ac mae modd dod o hyd i rifau dosbarth eitemau ar y catalog.

Mae cylchgronau argraffedig Ffilm a’r Cyfryngau ar y llawr gwaelod yn llyfrgell Caerfyrddin.  Gosodir cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl.  Rhestrir rhai cylchgronau perthnasol isod.  Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

 • Ad Buster
 • Film Quartely
 • Historical Journal of Film, Radio and Television
 • Journal of Media Literacy
 • Literature Film Quarterly
 • Media, Culture and Society
 • MEJ:Media Education Journal
  Screen
 • Sight and Sound
 • Studies in European Cinema
 • Total Film
 • Viewfinder: the BUFVC magazine

 

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Ffilm a’r Cyfryngau:

 • Aesthetica
 • Art Review
 • Clothing and Textiles Research Journal
 • Magazine of Art
 • Oxford Art Journal

Mae detholiad o gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau ar gyfer cylchgronau eraill, ar gael drwy’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau gallwch chwilio mewn e-adnoddau penodol neu chwilio’r catalog yn ôl y pwnc. Dyma nifer o e-adnoddau sy’n ddefnyddiol ar gyfer Ffilm a’r Cyfryngau:

Mae’r rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau ond mae dod o hyd i wybodaeth berthnasol sy’n ddiweddar ac yn gywir yn gallu bod yn anodd iawn a chymryd llawer o amser, a dylid defnyddio’r rhyngrwyd â gofal.

Dyma nifer o wefannau a fydd efallai yn ddefnyddiol i chi:

Mae’r rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau ond mae dod o hyd i wybodaeth berthnasol sy’n ddiweddar ac yn gywir yn gallu bod yn anodd iawn a chymryd llawer o amser, a dylid defnyddio’r rhyngrwyd â gofal.  

Dyma nifer o wefannau a fydd efallai yn ddefnyddiol i chi:

Cyngor Celfyddydau Cymru

Y corff swyddogol sy’n cyllido ac yn datblygu’r Celfyddydau yng Nghymru.

Sianel YouTube BFI

Uchafbwyntiau o Archif Genedlaethol BFI, mynediad dethol i Ŵyl Ffilmiau Llundain BFI, rhagddangosiadau a chyfweliadau â gwneuthurwyr ffilmiau gorau’r byd ynghyd â rhagluniau’r ffilmiau diweddaraf.

Internet Movie Database

Cronfa ddata ar-lein sy’n rhoi gwybodaeth am ffilmiau ac actorion yn ogystal â chlipiau a dolenni ag adolygiadau a chyfweliadau.

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Prosiect i ddod â chasgliadau deunyddiau sain a delweddau symudol Archif Ffilm a Theledu Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru at ei gilydd.

ScreenSite

Mae’n rhoi mynediad i adnoddau ffilm a theledu drwy’r We er mwyn hwyluso astudio ffilm/ teledu.

vads: the Online Resource for Visual Arts

Mae’n cynnwys casgliad o fwy na 100,000 o luniau y gellir ei chwilio. At ddibenion addysg gellir ei ddefnyddio'n rhad ac am ddim a heb gyfyngiadau hawlfraint.