Llenyddiaeth Saesneg


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Saesneg:

070.4

   Newyddiaduraeth  

428.24

   Gramadeg

801.09

   Beirniadaeth lenyddol

808.02

   Ysgrifennu creadigol

810

   Llenyddiaeth Americanaidd

820

   Llenyddiaeth Saesneg a Hen Saesneg

821

   Barddoniaeth Saesneg

822

   Drama Saesneg

823 

   Ffuglen Saesneg

824

   Traethodau

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd Casgliad E-lyfrau EBSCO ac Early English Books Online yn gronfeydd data defnyddiol. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  

 

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Saesneg i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Modern Fiction studies

Novel: a forum on fiction

Poetry Wales

Women's writing

The yearbook of English studies 

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Saesneg: 

 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Saesneg: 

Ariel: a review of international English literature

Critique: Studies in contemporary fiction

ELH: a journal of English literary history

Essays in criticism

Medium Aevum

Modern drama

Nineteenth-century literature

Prose studies

Shakespeare Quarterly

Studies in English literature

Studies in the age of Chaucer

Trivium

Twentieth century literature

Victorian studies

                                                                                                                                                                                        Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

Education Research Complete sef yr adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. 

Literature Online sef llyfrgell chwiliadwy o fwy na 300,000 o gerddi, dramâu, rhyddiaith a bywgraffiadau.

NewsBank. Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

19th Century British Library Newspapers sy'n rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif.

Oxford Reference Online sy’n dod â gweithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd at ei gilydd mewn un adnodd y gellir ei chwilio.

Oxford Scholarship Online sef cronfa ddata chwiliadwy o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Llenyddiaeth Saesneg.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau

Pyrth Gwybodaeth

Gwefannau