Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

 

Rhennir llyfrau yn y prif gasgliad ym mhwnc Perfformio rhwng llawr gwaelod (0 - 822) a llawr cyntaf (822 – 999) y llyfrgell ar gampws Caerfyrddin.  Mae’r Casgliad Cymraeg (CYM) i’w gael yn y staciau rholio ar y llawr gwaelod. Mae’n bwysig chwilio Catalog y Llyfrgell: Catalogue.  Nodir rhai rhifau galw perthnasol ar gyfer Perfformio isod:

 

791 Perfformio
792 Theatr
792.023 Rheoli Llwyfan
792.25 Dylunio Llwyfan a Golygfeydd
792.028 Actio
801.95 Beirniadaeth Lenyddol
810-818 Llenyddiaeth Americanaidd
820 Llenyddiaeth Saesneg
821 Barddoniaeth Saesneg
822 Drama Saesneg
822.33 Shakespeare
823 Ffuglen Saesneg
840 Llenyddiaeth Ffrengig
880 Llenyddiaeth Groeg
891.66 Llenyddiaeth Gymraeg

 

 

 

 

 

 

 

Cewch gael mynediad at e-lyfrau trwy Gatalog y CAD a’r Casgliadau E-Lyfrau.

Mae prif gasgliad y cylchgronau print ar gyfer Perfformio ar y llawr gwaelod yn llyfrgell Caerfyrddin.  Mae’r cylchgrawn diweddaraf i’w weld ar y silff, a gellir gweld copïau diweddar trwy godi’r silff.  Gosodir cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl.

Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r  catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod.  Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

 

BBC Music
Cueline
Dance
Dawn
Journal for Drama in Education
Modern Drama
New Theatre Quarterly
Research in Drama Education
TDR

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeiriau a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell.  Rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell: catalogue neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol trwy’r Casgliadau E-gylchgronau: E-Journal collections.  Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Hanes:

 

Tanysgrifia’r llyfrgell i nifer o e-adnoddau.  Efallai y gallai’r canlynol fod o ddefnydd: