Seicoleg (Caerfyrddin a Llambed)


Seicoleg

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau argraffedig ac e-lyfrau ar gael drwy'r LlAD (Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu). Mae prif gasgliad llyfrau argraffedig Seicoleg ar gampws Caerfyrddin. Defnyddiwch ein catalog i ddod o hyd i eitemau perthnasol.

Os gwyddoch enw awdur neu deitl e-lyfr, y ffordd hawsaf i gael mynediad iddo fyddai drwy'r catalog. I chwilio am wybodaeth ar bwnc, ewch i un o’r casgliadau e-lyfrau isod. Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Mae rhestr lawn o becynnau e-lyfrau ar gael hefyd.

Dawsonera E-Books

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBL E-Book Library

Green light   Testun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Oxford Scholarship Online

 Rhywfaint o destun llawn

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn y gellir ei chwilio mewn amrywiaeth o bynciau.

Taylor and Francis E-Book Library

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad o e-lyfrau Seicoleg.

Gyda llawer o’r e-gylchgronau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler e-gylchgronau  am fwy o help wrth fewngofnodi.

Cedwir copïau cyfredol ac ôl-rifynnau’r cylchgronau hyn yn y Llyfrgell ar gampws Caerfyrddin. Gofynnwch wrth y Man Gwybodaeth os oes angen help arnoch i ddod o hyd iddynt.

Mynegai i gylchgronau, ac weithiau i lyfrau ac adroddiadau hefyd yw cronfa ddata. Mae rhai’n darparu testun llawn e.e. erthygl cylchgrawn; mae eraill yn darparu crynodebau a chyfeiriadau. Dyma restr o’r rhai mwyaf perthnasol i astudiaethau Seicoleg. Mae rhestr lawn o e-adnoddau ar gael hefyd.

Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler pob adnodd  am fwy o help wrth fewngofnodi.

MEDLINE

 Rhywfaint o destun llawn

Yn cynnwys cyfeiriadau at dros 3800 o gylchgronau biofeddygol, o 1966 ymlaen. Sylw i bob agwedd ar feddygaeth â ffocws byd-eang.

PsycARTICLES

Green light   Testun llawn

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

Social Care online

Gellir ei defnyddio am ddim

Cronfa ddata am ddim yw Social Care Online a’r un fwyaf ym maes gwybodaeth gofal cymdeithasol yn y DG. Mae’n cynnwys popeth o wybodaeth am ymchwil, adroddiadau, dogfennau’r llywodraeth, erthyglau cylchgronau, i wefannau, ac mae popeth ar gael drwy glicio botwm. Bydd yn cael ei diweddaru’n ddyddiol gan reolwyr gwybodaeth profiadol SCIE, ac mae Social Care Online ar y blaen o ran ei mynediad am ddim a hwylustod wrth ei defnyddio. Mae Social Care Online yn gynnyrch Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE).

Cymdeithas Seicolegol America
Mae’n cynnwys dolenni ag erthyglau ar bynciau cyfredol seicoleg.

Cymdeithas Seicolegol Prydain
Dyma’r corff sy’n cynrychioli seicoleg a seicolegwyr yn y DG.

 

Trefnir deunydd yn y Llyfrgell yn ôl y pwnc, gan ddefnyddio cynllun dosbarthu. Dyma bwrpas y rhifau ar feingefn y llyfrau. Fel arfer tair llythyren gyntaf cyfenw’r awdur yw’r llythrennau ar ôl y rhif, ond mae’n bosibl mai dechrau’r teitl ydyw. Mae nifer o enghreifftiau isod i’ch rhoi ar ben y ffordd. Hefyd gallwch ddefnyddio Worldcat Local i chwilio am deitlau a phynciau penodol.

005.55 SPSS
150 Seicoleg
155.4 Seicoleg Plant
158.3 Cwnsela: Seicoleg
158.7 Seicoleg Gyfundrefnol
300.723 Ymchwil Cymdeithasol
301 Cymdeithaseg
302 Seicoleg Gymdeithasol
305.23 Llencyndod / Plant
305.231 Datblygiad plant
305.4 Astudiaethau Menywod
305.5 Dosbarth
305.8 Hiliaeth
306.461 Cymdeithaseg Iechyd
361.06 Cwnsela : Gwaith Cymdeithasol
370 Addysg
370.15 Seicoleg Addysg
371.30281 Sgiliau Astudio