Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Casgliadau Arbennig as Archifau  -  Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy  -  Digwyddiadau

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am yr amrywiaeth o ddigwyddiadau a drefnir gan y Ganolfan, yn y gorffennol ac yn gyfredol.

Digwyddiadau’r Gorffennol:

Cynhadledd Canolfan Ymchwil Alister Hardy i Brofiadau Crefyddol 2017

Cynhaliwyd pedwerydd gynhadledd Canolfan Ymchwil Alister Hardy i Brofiadau Crefyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar 16 Gorffennaf 2017

 
Mae modd lawrlwytho copïau o’r cyflwyniadau isod:
 
Spirituality within a Therapeutic context - Parch. Ddr Jeff Leonardi and Athro Bettina E. Schmidt [PDF]

 

Recordiad o’r brif ddarlith [Dolen i'r recordiad fideo] 

Ysbrydolrwydd ac Iechyd

Cyfres o Seminarau Ymchwil a drefnir gan y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol, Llambed mewn cydweithrediad â’r Clwstwr Ymchwil ‘Ysbrydolrwydd, Iechyd a Lles’ yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.

 
13 Hydref 2016: Corff
Gyda chyflwyniadau gan Dr Sarah Wright ar y corff ac aildrafod yr hyn sy’n normal a’r Parch. Ddr Jeff Leonardi ar Ddealltwriaeth Gristnogol o’r corff
 
30 Tachwedd 2016: Siamaniaeth
Gyda chyflwyniadau gan Mario Puljiz ar Santo Daime a Dr David Wilson ar Ysbrydegaeth yn y DU
 
22 Chwefror 2017: Ysbrydolrwydd a Thrawma
Gyda chyflwyniadau gan Cath Thomson ar ofal ysbrydol i’r rhai sy’n marw yn Skanda Vale a Dr Ralph Haeussler ar drawma ac ysbrydolrwydd
 
15 Mawrth 2017: Ymwybyddiaeth Ofalgar, Ysbrydolrwydd a’r proffesiwn meddygol
Gyda chyflwyniadau gan Becky Seale ar Ymwybyddiaeth ofalgar a dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ym maes cwnsela a’r Athro Bettina Schmidt ar Ysbrydegaeth a gweithwyr meddygol proffesiynol ym Mrasil
Cynhelir yr holl seminarau yn Llyfrgell y Sylfaenwyr ar Gampws Llambed, 5 - 6.30 p.m. Croeso i bawb!
 

Cynhadledd Canolfan Ymchwil Alister Hardy i Brofiadau Crefyddol 2016

Cynhaliwyd trydedd gynhadledd Canolfan Ymchwil Alister Hardy i Brofiadau Crefyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar 3 Gorffennaf 2016 yn yr Hen Neuadd yn Adeilad Dewi Sant ar Gampws Llambed a’r pwnc oedd Ysbrydolrwydd a Lles.  Nod y diwrnod oedd trafod y cysylltiad rhwng ysbrydolrwydd ac iechyd o ymagweddau disgyblaethau amrywiol.

Traddodwyd Darlith Alister Hardy yn Llambed gan y Parch. Ganon Dr Joanna Collicutt, Darlithydd Karl Jaspers mewn Seicoleg ac Ysbrydolrwydd yng Ngholeg Ripon Cuddesdon, Rhydychen.  Ymhlith y siaradwyr eraill roedd Dr Jeff Leonardi, Dr Penny Sartori a’r Athro Chris Roe.

 

Mae modd lawrlwytho copïau o’r cyflwyniadau isod:
Being Mindful Being Christian - Parch. Ganon Dr Joanna Collicutt [PDF]
Counselling, Health and Spirituality - Dr Jeff Leonardi [PDF]
How We Can All Benefit from the Message of Near-Death Experiences - Dr Penny Sartori [PDF]
Clinical Parapsychology: The interface between anomalous experiences and psychological wellbeing - Yr Athro Chris Roe [PDF]

Ysbrydolrwydd ac Iechyd

Cyfres o seminarau a drefnwyd gan y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol, Llambed mewn cydweithrediad â’r Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd.

20 Ebrill 2016 - Ymwybyddiaeth Ofalgar  

Gyda chyflwyniadau gan Heather Fish, darlithydd yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin ac athrawes ymwybyddiaeth ofalgar, a Dr David Morgans, Uwch Ddarlithydd mewn Athroniaeth yn Y Drindod Dewi Sant sydd wedi’i ordeinio’n Offeiriad ac yn Fynach dan drefn Bwdhaeth Zen.

17 Chwefror 2016 - Cymuned
Lleoliad: Yr Hen Neuadd, Campws Llambed.

Gyda chyflwyniadau gan Ruth Groff, darlithydd cwnsela yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe a Dr Thomas Jansen, Cyfarwyddwr Athrofa Confucius yn Y Drindod Dewi Sant

11 Tachwedd 2015 - Bod yn Berson  
Lleoliad: Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed Y Drindod Dewi Sant

Gyda chyflwyniadau gan Dr Jeff Leonardi, cymrawd ymchwil anrhydeddus yn y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol a’r Athro Bettina Schmidt, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol, Llambed

Mae Dr Leonardi wedi ymddeol fel Ymgynghorydd yr Esgob ar gyfer Gofal Bugeiliol a Chwnsela, Esgobaeth Caerlwytgoed (Lichfield), ac mae wedi graddio o Brifysgol Dwyrain Anglia â Phd mewn Dulliau sy’n Canolbwyntio ar Unigolion ym maes Ysbrydolrwydd.  Cwnsela ac ysbrydolrwydd yn y DU yw ei faes ymchwil.

Mae’r Athro Bettina Schmidt yn athro mewn astudio crefyddau yn yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd, a hi yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol er 2013. Mae’n anthropolegydd diwylliannol a bydd yn siarad am y cysyniad o’r corff a bod yn berson yn y grefydd Candomble ym Mrasil.

Ymwybyddiaeth a’i Hesblygiad:  O Fod Dynol i Ôl-ddynol

Taras Handziy
Prifysgol Maria Curie-Sklodowska yn Lublin, Gwlad Pŵyl ac yn fyfyrwraig ar ymweliad yn y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol.

6 Mai 2015, Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, 6 p.m.

2015 Darlith Alister Hardy Flynyddol yn Llambed:  Crisialu’r Angylion - Cynnig methodolegol ar gyfer astudio angylion

Prif anerchiad: Parch. Ddr June Boyce-Tillman MBE
Athro mewn Cerddoriaeth gymhwysol ym Mhrifysgol Caer-wynt ac Athro Cysylltiol Prifysgol y Gogledd-orllewin, De Affrica.
 
 

Ar ôl y brif ddarlith bydd cyfres o bapurau ar angylion mewn traddodiadau crefyddol gwahanol (e.e. angylion mewn Iddewiaeth, Cristnogaeth, Bwdhaeth ac Islam).

3 Gorffennaf 2015, Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, 10am a 4pm.

Recordiad o’r brif ddarlith [Dolen i'r recordiad fideo]
 
Crynodebau papurau’r gynhadledd  [PDF]
Crystallising The Angels - Parch. Ddr June Boyce-Tillman MBE [PDF]
Angels in Jewish Mysticism - Theolyn Cortens Cert.Ed. M.A.  [PDF]
Jinn In The Machine - Dr Gary R. Bunt  [PDF]
 

Cynhadledd Profiadau crefyddol yn Llambed

Prif anerchiad: Dr Fiona Bowie
Coleg y Brenin Llundain.

Dydd Gwener 4 Gorffennaf 2014, Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, 10.00am - 4.30pm.  

Recordiad o'r brif ddarlith [Dolen i’r recordiad fideo]

Mae argraffiad helaethach o bapurau’r gynhadledd a chyfraniadau eraill ar gael yn y llyfr newydd The Study of Religious Experience – Approaches and Methodologies, golygwyd gan Bettina E. Schmidt (Equinox 2016).

Profiadau o drothwy marwolaeth a pherthynas y meddwl a’r corff: dulliau theori systemau

Dr David Rousseau
Dydd Mercher 14 Mai 2014, Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, am 4 pm

Afterlife Research Centre: rhwydwaith rhyngwladol o ymchwilwyr yn archwilio dulliau anthropolegol ac ethnograffig o astudio’r byd a ddaw, byd yr ysbrydion, mediwmaeth, llesmair, meddiannu, siamaniaeth, iachau a phrofiadau crefyddol.