Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Casgliadau Arbennig as Archifau

Casgliadau Arbennig

Croeso i’n Casgliadau Arbennig a’n Harchifau. Dathlu nodweddion unigryw.

Mae’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn gartref i Gasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys llyfrau argraffedig, a llawysgrifau ac archifau hynaf y Brifysgol.   Mae’r Casgliadau Arbennig yn cynnwys dros 35,000 o weithiau argraffedig, 8 llawysgrif o’r Oesoedd Canol, tua 100 o lawysgrifau o’r cyfnod wedi’r Oesoedd Canol a 69 o incwnabwla. Mae’r deunydd sydd yn yr Archifau yn cynnwys archif sefydliadol Coleg Dewi Sant, yn ddiweddarach Prifysgol Cymru Llambed, Coleg y Drindod Caerfyrddin, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, a’r  colegau cyfansoddol, pob un ohonynt yn aelod cyfansoddol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r llyfrgell hefyd yn gartref i Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy, sy’n cynnwys archif o dros 6, 000  o adroddiadau ar brofiadau uniongyrchol pobl o bob rhan o’r byd sydd wedi cael profiad ysbrydol neu grefyddol. Wedi’i sefydlu gan Syr Alister Hardy yn 1969 yng Ngholeg Manchester, Rhydychen, symudodd y ganolfan ymchwil i Lambed ym mis Gorffennaf 2000. Bwriad y Ganolfan yw astudio adroddiadau cyfoes am brofiadau crefyddol neu ysbrydol. Yn ogystal â’i harchif o adroddiadau, mae’r ganolfan ymchwil hefyd yn gartref i gasgliad arbenigol o lyfrau a chyfnodolion.

Library Logo