Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Ein gofodau a'n horiau agor  -  Llyfrgell Llundain

Tables and books in the the UWTSD London Library

Mae Llyfrgell Campws Llundain yn rhoi mynediad i ystod eang o wybodaeth ac adnoddau, yn darparu lle astudio ac mae Llyfrgellydd Pwnc penodedig yno i gefnogi’ch anghenion o ran gwybodaeth ac ymchwil. Ceir casgliad helaeth o adnoddau electronig a chasgliad o lyfrau y gellir eu defnyddio at ddibenion cyfeiriol yn y llyfrgell.

E-lyfrau ac e-gylchgronau

Mae e-adnoddau niferus ar gael i fyfyrwyr Campws Llundain i gefnogi’ch ymchwil a’ch gwaith cwrs.  Cewch fynediad i’r rhain drwy’r catalog neu drwy wefan y llyfrgell ar-lein.  Dyma rai pecynnau a fydd o ddefnydd ichi:

  • ABI Inform Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes a chyfnodolion ysgolheigaidd.
  • Business Source Complete Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes, cyhoeddiadau masnach a chyfnodolion ysgolheigaidd.  Hefyd ymchwil marchnad, proffiliau diwydiant, adolygiadau cynnyrch a gwybodaeth ynghylch cwmnïau.
  • Dawsonera E-books Prif gyflenwr casgliad cynyddol y llyfrgell o e-lyfrau, gyda chynnwys gan gyhoeddwyr blaenllaw.  Gallwch ddarllen e-lyfrau ar-lein neu eu lawrlwytho a’u benthyg.  

Llyfrgell

Yn ogystal â mynediad i gasgliad cynhwysfawr o adnoddau electronig, mae llyfrgell gyda lle i astudio ar gael i fyfyrwyr ar gampws Llundain.

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Gwener: 09:00 - 18:00

Cael Help

Mae’ch llyfrgellydd pwnc ar gael ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau i ateb ymholiadau a chynnig cyngor a chymorth ar ddefnyddio’r catalog llyfrgell ac adnoddau electronig. Gallwch gysylltu â’r llyfrgellydd pwnc drwy e-bost yn: LondonLibrary@uwtsd.ac.uk.

Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill

  • Y Llyfrgell Brydeinig Gall unrhyw un wneud cais am docyn darllen i gael mynediad i ystafelloedd darllen y Llyfrgell Brydeinig.  Ewch i wefan y Llyfrgell Brydeinig am fanylion pellach.
  • City Business Library Gall myfyrwyr hefyd wneud defnydd o’r City Business Library, y brif lyfrgell gyhoeddus yn y DU am wybodaeth fusnes gyfredol yn rhad ac am ddim, sydd wedi’i lleoli gerllaw yn Guildhall (peidiwch â'i chymysgu â llyfrgelloedd City, Prifysgol Llundain).  Gellir defnyddio’r llyfrau yn y llyfrgell yn unig ac ni ellir eu benthyca. Fodd bynnag mae mannau astudio ar gael a chyswllt di-wifr yn rhad ac am ddim â’r rhyngrwyd.  

SCONUL Access

Yn anffodus, oherwydd telerau cynllun SCONUL, gallwn roi mynediad drwy SCONUL Access i fyfyrwyr PhD sy’n astudio ar Gampws Llundain yn unig.