Offer a Hyfforddiant

Hyfforddiant

Mae’r Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch a’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau datblygiad staff.

Bydd rhaglen fanwl ar gael cyn hir.

Os oes angen hyfforddiant ychwanegol ar eich Cyfadran neu’ch Grŵp Ymchwil, cysylltwch â ni yn repository@uwtsd.a.cuk a byddwn yn trafod cwrs pwrpasol.

Adnoddau

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - manylion 10,000 o gyfnodolion â Mynediad Agored llawn

Directory of Open Access Books (DOAB) - 2000 o lyfrau academaidd â mynediad agored gan 64 o gyhoeddwyr.

OpenDOAR – cyfeiriadur o gadwrfeydd mynediad agored academaidd.
Cyfnodolion a chyhoeddwyr rheibus - canllaw Prifysgol Manceinion i wirio hygrededd teitlau anghyfarwydd

SHERPA Juliet (polisïau cyllidwyr)

SHERPA Romeo (polisïau cyfnodolion)

SHERPA FACT (Offeryn Cydymffurfio Cyllidwyr ac Awduron)

OAPEN-UK  Prosiect ymchwil cydweithredol sy’n casglu tystiolaeth i helpu rhanddeiliaid i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch dyfodol cyhoeddi monograffau ysgolheigaidd â mynediad agored yn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.