Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth

Cymorth a Chefnogaeth

Croeso cynnes iawn i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan y gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am yr adnoddau a’r gwasanaethau a ddarperir gennym i holl aelodau’r Brifysgol.

Gwasanaethau Covid-19

Library Logo