Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Defnyddio ein llyfrgelloedd  -  Adnewyddu

Adnewyddu

Book on shelf

Pan fyddwch yn benthyca eitem, bydd y llyfrgell yn ei adnewyddu’n awtomatig i chi am hyd at flwyddyn galendr neu tan i un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell ofyn amdano neu tan i’r eitem gael ei dychwelyd.

Byddwch yn cael e-bost i’ch cyfeiriad e-bost prifysgol yn eich hysbysu o ddyddiad dychwelyd yr eitem ac mae’n bwysig gwirio eich e-byst yn rheolaidd. Os bydd angen yr eitem arnoch eto neu os yw pob copi o’r eitem sydd ei hangen arnoch wedi’u benthyca gallwch wneud cais amdano trwy gatalog y llyfrgell.

Peidiwch ag anghofio bod ein Llyfrgell Ar-lein ar agor 24/7

Os na fydd eich eitemau’n adnewyddu’n awtomatig am ryw reswm, byddant yn ymddangos fel rhai ‘hwyr’ ar eich cyfrif llyfrgell. Bydd hyn yn atal rhagor o fenthyca; fodd bynnag ni chodir dirwy am yr eitem pan gaiff ei dychwelyd. Sylwer y byddwn yn ystyried bod eitemau hwyr sydd heb eu dychwelyd o fewn 60 diwrnod i’r dyddiad dychwelyd wedi’u colli ac anfonir bil atoch i brynu eitemau newydd yn eu lle.