Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Defnyddio ein llyfrgelloedd  -  Ceisiadau

Member of staff helping a student

Nod ein polisi ceisiadau yw gwneud y system yn deg trwy godi am adnoddau y mae galw mawr amdanynt yn unig neu y mae cwsmeriaid eraill y llyfrgell wedi gwneud cais amdanynt.

Os nad yw ein llyfrgelloedd yn cadw’r adnoddau y mae eu hangen arnoch, defnyddiwch ein gwasanaeth Angen Rhagor. Mae hefyd yn bosibl i lawer o fyfyrwyr a staff Y Drindod Dewi Sant fanteisio ar gynlluniau benthyca er mwyn ymuno â gwasanaethau llyfrgell eraill ar draws y DU. Ewch i'n tudalen Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill i gael manylion pellach.

Os dewch chi o hyd i eitem yn ein catalog rydych chi eisiau ei benthyca, ond nid yw ar gael neu mae ar goll o’r silffoedd, gallwch wneud cais i gadw’r eitem. Pan ddaw’r eitem ar gael i’w fenthyca, cewch e-bost yn eich hysbysu ei fod yn barod i’w gasglu.

Wedi i chi gael e-bost yn eich hysbysu bod eitem ar gael, bydd gennych 7 diwrnod o’r dyddiad hwnnw i gasglu’r eitem.

Os ydych yn mynd i ffwrdd, rydym yn argymell eich bod yn dychwelyd eich eitemau cyn gadael neu i fod yn barod i’w hanfon yn ôl atom drwy’r post petai un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell yn gwneud cais amdanynt.