Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Defnyddio ein llyfrgelloedd  -  Dirwyon

Dirwyon

Journal covers

Cyflwynwyd ein polisi Dirwyon Tecach i wella’ch profiad cwsmeriaid. NI CHODIR DIRWYON ar fenthyciadau safonol neu 1 wythnos sy’n hwyr oni bai bod un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell wedi gwneud cais am yr eitem.

Eitemau sy’n hwyr

Codir y gyfradd ddirwyo safonol newydd o 50c yr eitem, fesul diwrnod ar eitemau sy’n hwyr am eu bod wedi’u galw’n ôl / rhoi ar gadw ar gyfer un o gwsmeriaid eraill y llyfrgell.


Gliniaduron/Macbooks ac offer cyfrifiadurol a fenthycir fesul wythnos

- £10 y dydd


Gliniaduron a fenthycir fesul 4 awr

- £1.50 yr awr


Allweddi loceri

- £1.50 y dydd


Apelio yn erbyn dirwy

Apelio yn erbyn dirwy


Dychwelyd eitemau

Gellir dychwelyd llyfrau i lyfrgell unrhyw gampws ni waeth ble y’u benthycwyd.

  • Gallwch ddychwelyd llyfrau trwy ddefnyddio’r peiriannau hunanwasanaeth, sydd ar gael ym mhob un o’r llyfrgelloedd. Talwch sylw gofalus i’r cyfarwyddiadau ar y sgrin.
  • Mae rhai o’n llyfrgelloedd yn gweithredu blychau dychwelyd llyfrau pan mae’r llyfrgell ar gau fel y gallwch ddychwelyd llyfrau y tu allan i’r oriau agor arferol.

Beth fydd yn digwydd os byddaf wedi colli eitem?

Bydd yn rhaid i chi dalu’r gost o gael eitem newydd yn ei lle ac os oes gennych ddirwy am yr eitem honno bydd yn rhai i chi dalu honno hefyd. Os ydych wedi colli eitem, gwneud yn siŵr eich bod yn dweud wrthym cyn gynted â phosibl trwy library@uwtsd.ac.uk  neu trwy ymweld ag un o’n llyfrgelloedd.