TurningPoint

System bleidleisio ryngweithiol yw Turningpoint y gellir ei defnyddio mewn darlithoedd a chyflwyniadau i gael adborth gan y gynulleidfa.

Mewn set Turningpoint ceir 32 o setiau llaw pleidleisio bach a ddosberthir i gyfranogwyr ar ddechrau darlith, a derbynnydd USB sy'n cysylltu â chyfrifiadur neu liniadur y cyflwynydd i ddal yr ymatebion.  Gellir defnyddio’r feddalwedd gyda Microsoft PowerPoint a gellir cynnwys y canlyniadau pleidleisio ar sioe sleidiau PowerPoint.

Mae dwy set ar gael i’w benthyca gan staff academaidd; mae un set ar gael i’w benthyca o’r Llyfrgell ar Gampws Caerfyrddin a set yn union yr un peth ar gael i’w benthyca o’r Llyfrgell ar Gampws Llambed.  Gellir rhoi’r ddwy set gyda’i gilydd a chreu set o 64 o setiau llaw ar gyfer grwpiau mwy eu nifer.  Os oes set ar gael, gellir cadw Turningpoint ymlaen llaw trwy gysylltu â'r Llyfrgell.

Er bod Turningpoint ar gael ar gyfrifiaduron cyflwynwyr mewn rhai darlithfeydd ar y naill gampws a'r llall, byddem yn argymell eich bod yn gwirio a ydy ar gael mewn ystafell addas cyn benthyca'r set.  Darperir hefyd CD-Rom gyda’r offer i’w osod ar eich gliniadur eich hun.