Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth: Datblygwch eich Sgiliau Digidol a’ch Sgiliau Gwybodaeth gyda ni

  • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
  • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
  • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
  • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.


Newyddion Ffug: Sut i Ddidoli’r Ffeithiau o’r Ffuglen

Ymchwiliwch i beryglon gwybodaeth anghywir a newyddion ffug a datblygu eich sgiliau dadansoddi beirniadol, gan ddefnyddio adnoddau ac offer ar-lein dibynadwy.

Campws Caerfyrddin

Dydd Llun 11 Chwefror, 11:00-12:00, Ystafell 3, Y Cwad  Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Iau 7 Chwefror, 11:00-12:00, Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar  Archebwch lle

Dydd Mawrth 19 Chwefror, 11:00-12:00, Y Fforwm, Ystafell 001  Archebwch lle  

 

Powered by flickr embed.

 __________________________________________________

Ymwybyddiaeth Fasnachol

Darganfyddwch bwysigrwydd cadw’n gyfredol yn eich diwydiant a chanfod ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau ymwybyddiaeth fasnachol.

Campws Caerfyrddin

Dydd Iau 14 Chwefror, 11:00-12:00, Ystafell 1, Y Cwad  Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Llun 11 Chwefror, 11:00-12:00, Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar  Archebwch lle

_________________________________________________

Defnyddio Ystadegau yn Eich Ymchwil

Archwiliwch y ffactorau y mae angen i chi eu hystyried wrth ddefnyddio data ystadegol a’u cymhwyso i’ch astudiaeth.

Campws Caerfyrddin

Dydd Iau 21 Chwefror, 11:00-12:00, Ystafell 1, Y Cwad  Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Mawrth 12 Chwefror, 11:00-12:00, Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar  Archebwch lle

_________________________________________________

Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein

Dysgwch sut i feithrin presenoldeb cadarnhaol  ac effeithiol ar-lein a fydd yn cyfoethogi eich cyflogadwyedd i’r dyfodol.

Campws Caerfyrddin

Dydd Llun 18 Mawrth, 12:00-13:00, Ystafell 3, Y Cwad  Archebwch lle

Campws Llambed

Dydd Gwener 8 Mawrth, 14:00-15:00, Llyfrgell Llambed, Ystafell Ddarllen Athrofa Confucius 2  Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Mawrth 5 Mawrth, 12:00-13:00, Y Fforwm, Ystafell 001  Archebwch lle

_________________________________________________

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Campysau Abertawe

Dydd Iau 4 Ebrill, 11:00-12:00, Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar  Archebwch lle

Dydd Iau 2 Mai, 13:00-14:00, Dinefwr, Ystafell gynadledda  Archebwch lle

Dydd Gwener 10 Mai, 11:00-12:00, Dinefwr, Ystafell gynadledda  Archebwch lle

_________________________________________________

Beth sy’n Arbennig am Gasgliadau Arbennig?

Dysgwch ragor am y trysorau a gedwir gan y Casgliadau  Arbennig a’r Archifau a sut y gallwch eu defnyddio i gyfoethogi eich ymchwil.

Campws Llambed

Dydd Mercher 6 Chwefror, 14:00-15:00, Llyfrgell Llambed, Casgliadau Arbennig  Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Mercher 13 Chwefror 14:00-15:00, Y Fforwm, Ystafell 003  Archebwch lle

 

Sgiliau Gwybodaeth