Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth

Hafan YDDS  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth

Lluniwyd ein rhaglen Sgiliau i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau academaidd a gwybodaeth trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd.  Mae’r cwricwlwm yn cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein.

Bydd sesiynau’n cael eu harchebu gan diwtor eich cwrs/modwl ond mae ein tîm o Lyfrgellwyr Cyswllt Academaidd hefyd wedi datblygu cyfres o Unedau arlein i helpu chi ddatblygu'r sgiliau yma unrhywbryd, unrhywle.  Cliciwch isod i ddecrau (bydd hyn yn mynd a chi i Moodle lle bydd angen mewngofnodi a'ch manylion PCYDDS):

Am rhagor o help gallwch bwcio apwyntiad neu ebostio ni: infoskills@uwtsd.ac.uk

Library Logo
chat loading...