Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth: Datblygwch eich Sgiliau Digidol a’ch Sgiliau Gwybodaeth gyda ni

  • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
  • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
  • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
  • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd. 

Sgiliau Gwybodaeth