Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Hanfodion Myfyrwyr  -  Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth  -  Defnyddio Ystadegau yn Eich Ymchwil

Hand holding a pen drawing a graph

Pwy mae’n ei dargedu? Myfyrwyr level 5 

Hyd: 45 munud i 1 awr

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylai fod cyfranogwyr yn gallu: 

  • Cynhyrchu delweddau data defnyddiol. 
  • Casglu data mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r rheoliadau perthnasol a’r ddeddfwriaeth.  
  • Deall y gwahaniaeth rhwng cydberthyniad ac achosiad. 
  • Ysgrifennu cwestiynau arolwg teg er mwyn cael ymatebion manwl gywir.
  • Cymhwyso sgiliau meddwl yn feirniadol er mwyn gweld a ydy set o ganlyniadau ystadegol yn ddibynadwy.