Llawlyfrau Cyfeirnodi


Mae cyfeirnodi'n gywir yn sgìl pwysig yn y byd academaidd, ac mae digon o wybodaeth anghyson neu wybodaeth sydd wedi dyddio ar gael, felly rydym wedi creu cyfarwyddyd cyson i fyfyrwyr PCYDDS. Grëwyd yn rhan o ymdrech cydweithredol rhwng y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu (LlAD), y Swyddfa Academaidd a staff academaidd o bob rhan o’r Brifysgol.