Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Hanfodion Myfyrwyr  -  Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth  -  Sgiliau Gwybodaeth Beirniadol ar gyfer Myfyrwyr yr 2il Flwyddyn

Students chatting on a sofa

Wedi’i hanelu at

Blwyddyn 2 / Lefel 5
Hyd: 1 awr

Nod y sesiwn hon yw ehangu dealltwriaeth myfyrwyr o’r sbectrwm ehangach o ffynonellau gwybodaeth, gwella eu geirfa dechnegol a’u galluogi i lunio strategaethau chwilio effeithiol, sy’n briodol i ofynion cynyddol astudio ar Lefel 5.

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylai myfyrwyr allu:

  • Deall terminoleg hanfodol yn gysylltiedig â dulliau ymchwil
  • Arddangos ymwybyddiaeth o’r ffynonellau gwybodaeth ehangach sydd ar gael
  • Deall a dadansoddi anatomi erthygl mewn cyfnodolyn
  • Llunio strategaeth chwilio fanwl