Adnewyddu a rhoi eitemau ar gadw

Gellir adnewyddu’r rhan fwyaf o eitemau os nad ydynt wedi’u rhoi ar gadw gan ddefnyddiwr arall. Ni ellir adnewyddu eitemau benthyciad dros nos / 1 diwrnod a dylid eu dychwelyd ar y dyddiad dychwelyd, neu codir dirwy.

O 1 Mawrth 2016 ymlaen, caiff eitemau benthyciad arferol ac 1 wythnos i aelodau’r Brifysgol eu hadnewyddu’n awtomatig ddeuddydd cyn y dyddiad dyledus, ar yr amod nad oes benthyciwr arall wedi gwneud cais am yr eitemau. Bellach ni fydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif i adnewyddu eich eitemau â llaw.

Os yw defnyddiwr llyfrgell arall wedi gwneud cais am eitem, fe’u hadalwir o fod ar fenthyg a dylid dychwelyd yr eitem erbyn y dyddiad dyledus.

Sylwer os oes gennych eitemau hwyr, dirwyon neu faterion eraill ar eich cyfrif efallai na fydd yn bosibl adnewyddu’ch benthyciadau’n awtomatig.

Nid adnewyddir yn awtomatig eitemau a fenthycir gan ddefnyddwyr allanol sydd wedi ymuno â’r llyfrgell trwy’r cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd, Mynediad SCONUL neu drefniadau aelodaeth eraill.

Y cyfnod hwyaf y ceir benthyca unrhyw eitem yw un flwyddyn galendr, ac eithrio gliniaduron ac offer cyfrifiadurol y mae’n bosibl eu benthyca am 3 wythnos ar y mwyaf, os na fydd defnyddiwr llyfrgell arall yn gwneud cais amdanynt. Ar ôl y cyfnod hwn, ni fydd benthyciadau’n adnewyddu’n awtomatig a dylid eu dychwelyd.

Nid oes modd adnewyddu’n awtomatig liniaduron, benthyciadau cyfyngedig, benthyciadau byr a benthyciadau awr (eitemau band gwyrdd, melyn a glas) a dylid eu dychwelyd erbyn y dyddiad dyledus.

Y cyfnod hwyaf y ceir benthyca unrhyw eitem yw un flwyddyn galendr, ac eithrio gliniaduron ac offer cyfrifiadurol y mae’n bosibl eu benthyca am 3 wythnos ar y mwyaf, os na fydd defnyddiwr llyfrgell arall yn gwneud cais amdanynt. Ar ôl y cyfnod hwn, ni fydd benthyciadau’n adnewyddu’n awtomatig a dylid eu dychwelyd.