Angen Rhagor?

Rydych chi yn y lle iawn! Dyma'r stop un siop ar gyfer eich holl anghenion o ran adnoddau dysgu.

Os ydych chi wedi gwirio'r catalog ac wedi methu cael mynediad i rywbeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich astudiaethau, dilynwch y cyngor isod neu darllenwch yr adran Cwestiynau Cyffredin.


Rhywbeth sydd ei angen arnoch a allai fod gennym ni'n barod?

Rhowch wybod i ni beth yw ef a chysylltwn â chi!  Neu er mwyn cael cymorth i fireinio'ch sgiliau chwilio am wybodaeth neu gyngor ynghylch yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn eich maes pwnc, gwnewch apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc.

Rhywbeth sydd ei angen arnoch nad yw gennym ni'n barod?

Gwnewch gais amdano gan ddefnyddio'r ffurflen gais ar-lein ac ystyriwn ei brynu neu'i fenthyg gan lyfrgell arall.

Dysgwr o bell neu fyfyriwr ymchwil?

Os ydych yn ddysgwr Ôl-raddedig o bell neu'n fyfyriwr Ymchwil cofrestredig, byddwn yn helpu i'ch cysylltu â'r adnoddau sydd eu hangen arnoch drwy'r gwasanaethau benthyciadau drwy'r post a sganio a chynllun Sconul Access.  Cewch wybodaeth bellach am wasanaethau i ddysgwyr o bell yma.   I wneud cais am eitem, defnyddiwch y ffurflen gais ar-lein.

Rhywbeth sydd ei angen arnoch nad yw'n gweithio'n iawn?

Edrychwch ar ein tudalennau datrys problemau ac adroddiad statws ar gyfer problemau hysbys/atebion neu ewch i roi gwybod am nam.


Dal angen rhagor?  Rhowch wybod i ni neu darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth bellach.