Benthyciadau Rhyng-lyfrgellol

Mae benthyciadau rhyng-lyfrgellol yn un dull o gael deunyddiau nad ydynt mewn stoc yn llyfrgelloedd Y Drindod Dewi Sant. Gweler y wybodaeth bellach isod i weld sut mae hyn yn berthnasol i chi.

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Os oes arnoch angen rhywbeth at eich astudiaethau nad yw ar gael yn y llyfrgell, gwnewch gais amdano gan ddefnyddio’r gwasanaeth Angen Rhagor?

Gwybodaeth i staff

Gallwch wneud cais am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol at eich ymchwil personol gan ddefnyddio gwasanaeth Angen Rhagor?   Fodd bynnag os oes eisiau archebu rhywbeth i’w brynu, gweler yr adran Archebu Adnoddau Llyfrgell ar y wefan.   Os ydych yn chwilio am eitemau wedi’u sganio i’w defnyddio at ddibenion addysgol, defnyddiwch y gwasanaeth digideiddio.

Gwybodaeth i Sefydliadau eraill

I wneud cais am fenthyciad, neu am unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni gan nodi’ch rhif cyfrif gyda’r Llyfrgell Brydeinig.