Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr a staff y Brifysgol yn gallu defnyddio detholiad o lyfrgelloedd eraill ar draws y Deyrnas Gyfunol drwy un o’r cynlluniau canlynol.

WHELF: Cynlluniau mynediad a benthyca


Coleg Sir Gar

Gall myfyrwyr y Radd mewn Ysgol y Celfyddydau Creadigol sy’n astudio yng Ngholeg Sir Gâr ddefnyddio’r adnoddau yn y Llyfrgell Campws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae croeso i fyfyrwyr eraill o Goleg Sir Gâr ddefnyddio’r Llyfrgell drwy gynllun partneriaeth Llyfrgelloedd Ynghyd. Mae croeso i fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wneud cais am basport Llyfrgelloedd Ynghyd i ddefnyddio llyfrgelloedd Coleg Sir Gâr. Gofynnwch wrth y Man Gwybodaeth am wybodaeth bellach.

Gwefan Llyfrgell Coleg Sir Gâr
Catalog Llyfrgell Coleg Sir Gâr

Llyfrgelloedd Ynghyd - Pasbort

Gall myfyrwyr a staff ddefnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus a llawer o lyfrgelloedd prifysgolion a cholegau eraill yn ne Cymru a'r Canolbarth trwy’r cynllun Llyfrgelloedd Ynghyd – Pasbort. Holwch yn y Man Gwybodaeth am wybodaeth bellach ac er mwyn casglu Pasbort, neu lawrlwythwch ac argraffwch y pasbort isod.

Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd [PDF, 1.56Mb]

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn wasanaeth cilyddol a gefnogir gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch yn y DU ac Iwerddon. SCONUL Access yn darparu breintiau benthyg ar gyfer y rhan fwyaf o’r canlynol:

  • staff academaidd ar gytundebau agored neu dymor penodedig
  • myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a gofrestrir ar gyfer PhD, MPhil neu gymhwyster tebyg
  • myfyrwyr rhan amser, dysgu o bell ac ar leoliad
  • myfyrwyr ôl-radd llawn amser

Mae SCONUL Access hefyd yn darparu ar gyfer gwasanaeth cyfeiriol yn unig ar gyfer y rhan fwyaf o’r canlynol:

  • myfyrwyr israddedig llawn amser
  • staff ychydig o lyfrgelloedd addysg uwch nad ydynt yn cymryd rhan yn y trefniadau benthyg cilyddol

Mae aelodaeth o SCONUL Access yn agored i bob aelod llawn o SCONUL ac mae’r rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch yn y DU ac Iwerddon a gyllidir yn gyhoeddus nawr yn aelodau. Nodwch nad yw pob llyfrgell yn cynnig breintiau benthyg i bob math o ddefnyddiwr a restrir uchod. Ymgynghorwch â’r rhestr o lyfrgelloedd sy’n cymryd rhan cyn ichi deithio os gwelwch yn dda. Mae mynediad at gyfrifiaduron ar gael mewn rhai sefydliadau.

I wneud cais am aelodaeth, ewch i wefan SCONUL Access ac llenwi y ffurflen gais.

Rhagor o wybodaeth: sconul@uwtsd.ac.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gall unrhyw un sydd â chyfeiriad cartref yng Nghymru wneud cais ar-lein am docyn darllen i gael mynediad i gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ewch i wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru am fanylion pellach.

Y Llyfrgell Brydeinig

Gall unrhyw un wneud cais am docyn darllen i gael mynediad i ystafelloedd darllen y Llyfrgell Brydeinig. Ewch i wefan Y Llyfrgell Brydeinig am fanylion pellach.

Catalogau

British Library
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
CatCymru
National Library of Scotland
Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin
Llyfrgelloedd Ceredigion