Dywedoch wrthym ni fod ein system benthyciadau a dirwyon yn ddryslud felly rydym wedi cyflwyno Dirwyon Tecach achr yn achr ag adnewyddu awtomatig i wneud eich profiad yn y llyfrgell hyd yn oed yn well.

Dirwyon TecachO 1 Mawrth 2017, bydd y Llyfrgell cyfraddau dirwyo’r Llyfrgell yn newid.   Mewn ymateb i adborth myfyrwyr ac er mwyn ategu ein system adnewyddu awtomatig, codir dirwyon ar y rhan fwyaf o eitemau dim ond pan fydd yr eitem wedi’i rhoi ar gadw ar gyfer benthyciwr arall ac mae’r benthyciad yn mynd heibio’r dyddiad dychwelyd.   

Beth sydd wedi newid felly?

  • DIM DIRWYON ar fenthyciadau safonol neu 1 wythnos sy'n hwyr oni bai bod myfyriwr arall wedi gwneud cais am y llyfr.  
  • LLEIHAU dirwyon ar eitemau benthyciad byr h.y. benthyciadau 2 ddiwrnod, 1 diwrnod, 50 c y diwrnod.

Byddwn yn parhau i ystyried bod eitemau sydd heb eu dychwelyd o fewn 60 diwrnod i’r dyddiad dychwelyd wedi’u colli ac anfonir bil at y defnyddiwr i brynu eitemau newydd yn eu lle. Byddwn yn parhau i godi dirwyon ar fenthyciadau byr (2 ddiwrnod, 1 diwrnod a 3 awr), gliniaduron ac offer cyfrifiadurol eraill oherwydd y galw mawr amdanynt .

Cyfraddau Dirwyo Newydd

Eitemau wedi'u adalw / ar gadw ar gyfer benthyciwr arall    50c yr eitem, fesul diwrnod
Benthyciadau cyfyngedig byr / Band gwyrdd   50c yr eitem, fesul diwrnod 
Benthyciad byr / Band melyn    50c yr eitem, fesul diwrnod 
Benthyciad fesul awr / Band glas   20c yr eitem, yr awr (neu ran o awr)
Gliniaduron ac offer cyfrifiadurol    £10 fesul eitem, y dydd

Rydym hefyd wedi achub ar y cyfle i symleiddio ein prisiau i’w gwneud yn haws eu deall felly codir cyfradd ddirwyo safonol newydd o 50c yr eitem, fesul diwrnod yn hwyr, ar bob eitem sy’n achosi tâl ac eithrio gliniaduron ac offer cyfrifiadurol, y byddwn yn parhau i godi £10 yr eitem, fesul diwrnod amdanynt, a benthyciadau 3 awr y byddwn yn parhau i godi 20c yr awr amdanynt. 

Apelio yn erbyn dirwy

Llenwch y ffurflen [Saesneg yn unig]