Hysbysiadau eitemau hwyr

Er hwylustod i chi, anfonir hysbysiadau atgoffa pan fydd eitemau ar eich cyfrif yn hwyr.

Anfonir hysbysiadau drwy e-bost neu drwy’r post, ac anfonir hysbysiad atgoffa terfynol drwy’r post bob amser. Os ydy eitem ar eich cyfrif yn hwyr ac nid ydym wedi cael ymateb i’n hysbysiadau, cadwn yr hawl i'ch anfonebu am brynu copi yn ei lle. 

Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i’r Gofrestrfa am unrhyw newidiadau i’ch enw neu’ch manylion cysylltu er mwyn inni allu cysylltu â chi os oes problemau gyda’ch cyfrif. 

Hysbysiadau cyn i eitemau fynd yn hwyr

Anfonir hysbysiadau (cwrteisi) cyn i eitemau fynd yn hwyr at fyfyrwyr, sy’n eich atgoffa am y dyddiad dychwelyd ychydig o ddyddiau cyn bod angen dychwelyd llyfrau ac adnoddau eraill ar fenthyciad safonol. Anfonir yr hysbysiadau i’ch cyfeiriad e-bost arferol yn y Brifysgol.   Nid anfonir hysbysiadau cyn i eitemau fynd yn hwyr am eitemau benthyciadau byr.  

Mae croeso i staff y Brifysgol fanteisio ar y gwasanaeth hwn hefyd.  Bydd staff ar gampysau Abertawe yn eu derbyn yn awtomatig.   Staff Caerfyrddin a Llambed:  cysylltwch â llyfrgell eich campws lleol os hoffech dderbyn hysbysiadau, gan gadarnhau eich cyfeiriad e-bost yn y Brifysgol.