Ymuno â’r llyfrgell

Ymuno â’r llyfrgell

Pan ymunwch â’r Brifysgol cewch gerdyn adnabod PCYDDS sydd hefyd yn gweithredu fel cerdyn llyfrgell a bydd hwn yn ddilys ar hyd eich cwrs, eich ymchwil neu’ch cyflogaeth. Cofiwch ddod â’ch cerdyn adnabod gyda chi pryd bynnag y byddwch yn ymweld â’r llyfrgell oherwydd bydd ei angen arnoch i fenthyg neu adnewyddu eitemau.

Os byddwch yn colli’ch cerdyn adnabod, gallwch wneud cais am gerdyn newydd.  Cysylltwch â Desk Gymorth TG am fanylion pellach.  Sylwer y gellir codi tâl am gardiau newydd.

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o brifysgolion eraill ac aelodau o’r cyhoedd yn gymwys i ymuno â’r llyfrgell drwy un o’n cynlluniau partneriaeth llyfrgelloedd: SCONUL Access a Llyfrgelloedd Ynghyd.