Uchafbwyntiau pynciau


Uchafbwyntiau pynciau

Nid oes ffordd foddhaol o ddadansoddi stoc hynafiaethol o lyfrau yn ôl pwnc neu genre. Fodd bynnag, mae’n bosibl tynnu sylw at rai meysydd o gyfoeth anarferol, ac mae’r rhain wedi’u hamlinellu ar y dudalen hon.