Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Adnoddau Mynediad Agored

Adnoddau Mynediad Agored

People looking at laptops

Mae’n bosibl defnyddio adnoddau Mynediad Agored yn rhad ac am ddim heb fewngofnodi na chyfrinair.  Mae’r dudalen hon yn rhestru detholiad bach o adnoddau sy’n berthnasol i’r rhaglenni a addysgir yn y Brifysgol. 

BioMed Central

Mae BioMed Central yn gyhoeddwr ym maes gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth â 220 o gylchgronau a adolygir gan gymheiriaid sydd ar-lein ac â mynediad agored.  Mae’r portffolio o gylchgronau’n rhychwantu pob maes o fewn bioleg a meddygaeth ac yn cynnwys teitlau o ddiddordeb eang, megis BMC Biology a BMC Medicine ochr yn ochr â chylchgronau arbenigol, megis Retrovirology a BMC Genomics. Bydd pob erthygl ymchwil gwreiddiol a gyhoeddir gan BioMed Central ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim ac yn barhaol yn syth ar ôl ei chyhoeddi.

British Cartoon Archive

Sefydlwyd y British Cartoon Archive yn 1973, yn ganolfan ymchwil a llyfrgell darluniau, wedi’i seilio ar archif unigryw o fwy na 140,000 darn o waith celf cartŵn. Mae wedi’i gefnogi gan lyfrgell gyfeiriol o doriadau papur newydd, llyfrau, catalogau a chylchgronau.  

British Newspaper Archive

Mae’r British Newspaper Archive yn bartneriaeth rhwng y Llyfrgell Brydeinig a brightsolid online publishing i ddigido hyd at 40 miliwn tudalen o bapurau newydd yng nghasgliad enfawr y Llyfrgell Brydeinig dros y 10 mlynedd nesaf. 

Mae casgliadau papurau newydd y Llyfrgell Brydeinig ymhlith y rhai gorau yn y byd ac yn cynnwys y rhan fwyaf o rediadau papurau newydd a gyhoeddwyd yn y DU er 1800.

Cochrane Library

Mae Llyfrgell Cochrane yn cynnwys tystiolaeth annibynnol o ansawdd uchel i gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau ym maes gofal iechyd. Mae’n cynnwys tystiolaeth ddibynadwy o adolygiadau Cochrane ac adolygiadau systematig eraill, arbrofion clinigol a mwy. Mae adolygiadau Cochrane yn rhoi i chi ganlyniadau cyfunol yr astudiaethau ymchwil meddygol gorau yn y byd, a chydnabyddir eu bod yn safon aur mewn gofal iechyd yn seiliedig ar dystiolaeth.

Internet Archive

Internet Encyclopedia of Philosophy

Mae JISC MediaHub yn cynnwys mwy na 137,000 o eitemau amlgyfrwng, gan gynnwys mwy na 3,600 awr o ffilm a mwy na 50,000 o luniau. 
Sylwer nad ydym yn tanysgrifio i bob casgliad a restrir ar y wefan hon.

Manuscripts Online 

Ffynonellau gwreiddiol cynnar, ysgrifenedig ac argraffedig, ar gyfer Prydain yr Oesoedd Canol ac yn rhoi mynediad ar-lein i ddeunyddiau ysgrifenedig o 1000 i 1500.   

MEDLINE

Yn cynnwys cyfeiriadau at fwy na 3,800 o gylchgronau biofeddygol o 1966 ymlaen.  Mae’n cwmpasu pob agwedd ar feddygaeth â ffocws byd-eang.   Gweler hefyd BioMed Central am erthyglau testun llawn.

1911 Encyclopedia Britannica

Old Maps Online

Oxford Text Archive

Queen Victoria's Journals

The Proceedings of the Old Bailey, 1674-1913

Gellir chwilio’r argraffiad hwn o’r corff mwyaf o destunau a gyhoeddwyd erioed sy’n nodi manylion bywydau pobl gyffredin, yn cynnwys 197,745 o dreialon troseddol a gynhaliwyd yn llys troseddol canolog Llundain.

RAMBI: The Index of Articles on Jewish Studies

Mae RAMBI: The Index of Articles on Jewish Studies yn llyfryddiaeth ddetholus o erthyglau ym meysydd amrywiol Astudiaethau Iddewig ac ym maes astudio Eretz Israel.  Cesglir y deunydd a restrir yn Rambi o filoedd o gyfnodolion ac o gasgliadau o erthyglau – yn Hebraeg, Iddeweg ac ieithoedd Ewropeaidd – yn bennaf o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol a Phrifysgol Iddewig, canolfan fyd-eang ar gyfer ymchwil ar y bobl Iddewig ac Eretz Israel.  

Gwaith Ieuenctid Cymru

Mae Gwaith Ieuenctid Cymru yn wefan ddielw a gefnogir gan Goleg Cymunedol YMCA Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Nod y wefan yw cynnig ystod o wybodaeth a wnaiff gynorthwyo ymarferwyr, myfyrwyr a rheolwyr gwaith ieuenctid yng Nghymru i ddatblygu theori ac arfer.  Mae'r wefan yn canolbwyntio'n bennaf ar arddull benodol o weithio gyda phobl ifanc, a gyflwynir o fewn fframwaith y Gwasanaeth Ieuenctid, sy’n annog pobl ifanc 11-25 oed i gyfranogi'n wirfoddol mewn ystod eang o weithgareddau positif.