Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Adnoddau Ychwanegol

Adnoddau ychwanegol ar gael oherwydd COVID-19

Mae nifer o gyhoeddwyr wedi cydnabod y galw cynyddol am e-adnoddau oherwydd COVID-19 ac wedi atal cyfyngiadau mynediad i'w casgliadau e-adnoddau am gyfnod penodol o amser. Lle bo modd, ychwanegir y casgliadau hyn at gatalog y llyfrgell, mae rhestr o gasgliadau hygyrch ar gael isod a fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Academic Video Online [ProQuest platform]

American Psychological Association (APA)

Annual Reviews

Berghahn Journals

Bloomsbury Applied Visual Arts

Bloomsbury Architecture Library

Bloomsbury Drama Online Library 

Bloomsbury Education and Childhood Studies

Bloomsbury Human Kinetics Library

Box of Broadcasts (BoB)

Brill

Cambridge University Press Textbooks

EBSCOHost ebooks

EBSCO Faculty Select

Index of Medieval Art

Internet Archive

joVE

JSTOR

Project Muse

Ohio State University Press

ProQuest Coronavirus Research Database

ProQuest Ebook Central

University of California Press Journals

University of Michigan Press

VLe Books

Adnoddau Mynediad Agored

Core

Open Textbooks

Open Stax