Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Adnoddau Ychwanegol

Adnoddau ychwanegol ar gael oherwydd COVID-19

Mae nifer o gyhoeddwyr wedi cydnabod y galw cynyddol am e-adnoddau oherwydd COVID-19 ac wedi atal cyfyngiadau mynediad i'w casgliadau e-adnoddau am gyfnod penodol o amser. Lle bo modd, ychwanegir y casgliadau hyn at gatalog y llyfrgell, mae rhestr o gasgliadau hygyrch ar gael isod a fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

American Psychological Association (APA)

Box of Broadcasts (BoB)

Brill

EBSCOHost ebooks

Internet Archive

JSTOR

Kortext

Project Muse

Ohio State University Press

Paris Art Museum

ProQuest Coronavirus Research Database

ProQuest Ebook Central

Public Books Database

Springer Nature Textbooks

VLe Books

Adnoddau Mynediad Agored

Core

Open Textbooks

Open Stax