Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Adroddiad Statws

Adroddiad Statws

Mae’r dudalen hon yn rhestru toriadau annisgwyl a gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd sy’n effeithio ar wasanaethau ac adnoddau’r llyfrgell. Os nad ydych yn gallu cyrchu adnodd neu wasanaeth sydd heb ei restru yma, defnyddiwch y ffurflen rhoi gwybod am nam.

SYSTEMAU A GWASANAETHAU’R LLYFRGELL

CYLCHGRONAU, CRONFEYDD DATA A FFYNONELLAU CYNNWYS ERAILL

 • E Lyfrau Taylor a Francis
  • Mater: Nid yw’r cysylltiadau ‘Mynediad Cyflym’ yn gweithio yn y Llyfrgell Arlein.
   Datrysiad: Defnyddiwch y ffwythiant ‘Dadlwytho copi’ i weld testun llawn.
 • Archif Vogue
  • Mater: Nid yw’r erthyglau Flash yn ymddangos yn y Llyfrgell Arlein.
   Datrysiad: Defnyddiwch y cysylltiad ‘Testun Llawn’ i weld yr erthyglau.