Apiau a Argymhellir

Mae staff y Llyfrgell wedi casglu at ei gilydd ddetholiad o apiau a argymhellir ar gyfer dyfeisiau symudol i’ch helpu gyda’ch astudiaethau a’ch ymchwil:

Apiau Android

Apiau Apple iOS

Dolenni Defnyddiol

Sylwer y cynhelir yr apiau hyn ar wefannau allanol ac nid yw’r Llyfrgell yn gyfrifol am eu cynnwys, a allai newid heb rybudd.