Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Casgliadau e-lyfrau

Casgliadau e-lyfrau

Hand on ipad

Mae gan eich llyfrgell ar-lein dros 9,000 o e-lyfrau sy'n cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc. Os ydych yn chwilio am e-lyfr penodol gallwch ddod o hyd i awduron a theitlau gan ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch hefyd ddewis un o'r casgliadau e-lyfr ar y dudalen hon i bori'r cynnwys sydd ar gael.

Pa ddyfeisiau y galla i eu defnyddio i weld e-lyfrau?

Gellir darllen y rhan fwyaf o e-lyfrau ar-lein trwy ddefnyddio gliniadur, cyfrifiadur bwrdd gwaith, llechen neu ffôn clyfar.

Mae'n bosibl lawrlwytho'r rhan fwyaf o'n he-lyfrau i’w darllen all-lein naill ai ar ffurf EPUB neu fformat PDF. I lawrlwytho e-lyfrau i'ch dyfais bydd angen i chi greu ID Adobe a lawrlwytho meddalwedd ychwanegol megis Bluefire Reader ar gyfer llechi a dyfeisiau symudol neu  Adobe Digital Editions ar gyfer dyfeisiau eraill.  Argymhellir eich bod yn lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf ar gyfer eich system weithredu.

Alla i argraffu neu gopïo o e-lyfr?

Diogelir e-lyfrau llyfrgell dan gyfraith hawlfraint yn yr un modd â llyfrau print. Ar gyfer y rhan fwyaf o e-lyfrau rheolir hyn yn awtomatig gan feddalwedd rheoli hawliau digidol (DRM).

Mae faint y gellir ei gopïo neu ei argraffu yn amrywio o’r naill gyhoeddwr i'r llall, ond fel arfer caiff ei arddangos pan fyddwch yn defnyddio pob llyfr. Sylwer: os  byddwch yn lawrlwytho e-lyfr bydd y swyddogaethau argraffu a chopïo wedi eu hanalluogi.

Cymorth ProQuest Ebook Central

CwmpasYn rhannol, caiff teitlau eu prynu'n unigol ond maent yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau.

Mynediad: Darllen ar-lein a chyfleuster lanlwytho ar gael. Mae cyfleuster copïo, argraffu a chadw ar gael ar y fformat darllen-yn-unig ond mae'r cyfyngiadau'n berthnasol.  Mae lawrlwythiadau ar gael am hyd at 21 diwrnod.

Mynediad defnyddwyr ar y pryd: Oes, ar gyfer y rhan fwyaf o deitlau.  Mae gan rai teitlau gyfyngiadau defnyddwyr ar yr un pryd.

Y fformatau sydd ar gael:

  • Darllen ar-lein (cyfrifiaduron bwrdd gwaith, llechi a gliniaduron ond NID ffonau)
  • PDF ar gyfer lawrlwytho penodau
  • EPUB ar gyfer y llyfrau cyfan (lawrlwytho ar gael ar gyfer ffonau)

Lawrlwytho: Ydy, mae’n bosibl lawrlwytho llyfrau cyfan am gyfnod o hyd at 21 diwrnod. Gellir cadw adrannau llyfr ar ffurf PDF a'u harbed am gyfnod amhenodol. Mae angen Adobe Digital Editions neu BlueFire Reader ar gyfer lawrlwytho llyfrau EPUB. I gael rhagor o wybodaeth gweler Canllaw ProQuest ebook central.

Dewisiadau mynediad: mae modd mynediad y gall defnyddwyr ei newid eu hunain.  I gael rhagor o wybodaeth gweler  ProQuest Ebook Central: Mynediad

Casgliad E-lyfrau EBSCO (Netlibrary)

Ystod: Casgliad cyffredinol o e-lyfrau sy’n cynnwys ystod eang o bynciau.

Mynediad: gellir darllen ar-lein a lawrlwytho ar gael. Ar y fformat darllen-yn-unig mae’r cyfleuster copïo, argraffu ac arbed yn gyfyngiadau.  Mae lawrlwythiadau ar gael am hyd at 7 diwrnod.

Mynediad defnyddiwr ar y pryd: Mae gan y rhan fwyaf o lyfrau ar y llwyfan hon drwyddedau defnyddwyr cyfyngedig.

Y fformatau sydd ar gael: PDF ac EPUB yn dibynnu ar y cyhoeddwr.

Lawrlwytho: Gellir lawrlwytho'r rhan fwyaf o deitlau. Gellir cadw adrannau llyfr ar ffurf PDF a'u harbed am gyfnod amhenodol.   Lawrlwythwch ar gyfrifiadur bwrdd gwaith a gliniaduron gan ddefnyddio Adobe Digital Editions.  Ar gyfer dyfeisiau symudol Defnyddiwch y Bluefire Reader neu'r ap e-lyfrau EBSCO. Bydd angen i chi greu cyfrif i lawrlwytho llyfrau i'w darllen heb gysylltu.  Edrychwch ar dudalennau cymorth EBSCOHost i gael rhagor o wybodaeth.

Mynediad: Mae gan EBSCO nodweddion mynediad amrywiol.  I gael rhagor o wybodaeth, gweler  Mynediad at e-lyfrau EBSCO; Canllaw Defnyddwyr a Chwestiynau Cyffredin.

Oxford Scholarship Online

Ystod: mynediad llawn i'r casgliadau canlynol - Busnes a Rheoli, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth, Seicoleg a Chrefydd.

Mynediad: Darllen ar-lein a lawrlwytho penodau unigol sydd ar gael.  Mae cyfyngiadau hawlfraint yn berthnasol.

Mynediad i ddefnyddwyr ar y pryd: Dim cyfyngiad

Fformatau ar gael: HTML a PDF

Lawrlwytho: Gellir lawrlwytho penodau unigol ar ffurf PDF a'u cadw am gyfnod amhenodol.

VLeBooks

Ystod: Yn rhannol, caiff teitlau eu prynu'n unigol.

Mynediad: Gellir darllen ar-lein a lanlwytho. Argraffu a chopïo’n gyfyngedig ar fformat darllen-yn-unig.  Gellir lawrlwytho eitemau ar fformat darllen yn unig am hyd at 3 diwrnod.

Mynediad Defnyddwyr ar y Pryd: Oes, ar gyfer y rhan fwyaf o deitlau. Mae gan rai gyfyngiad nifer defnyddwyr ar yr un pryd.

Y fformatau sydd ar gael: Darllen ar-lein, neu lawrlwytho ar ffurf PDF neu EPUB.

Canllaw Testun Llawn

 Testun llawn     Rhywfaint o destun llawn    Mynegai / Crynodebau yn unig


Casgliadau

Green light ACLS Humanities E-Book

Casgliad o fwy na 2,200 o lyfrau o safon uchel yn y dyniaethau gan fwy na 100 o gyhoeddwyr. Fe’u dewiswyd gan ysgolheigion oherwydd eu pwysigrwydd parhaol i’r maes a gellir eu chwilio’n gyflawn.

 Brill E-books: Classical Studies

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn mewn Astudiaethau Clasurol y mae modd eu chwilio.

 Brill Reference

Yn cynnwys: Encyclopaedia of Islam; Jacoby Online (Fragmente der Griechischen Historiker); New Pauly (gwyddoniadur o’r byd clasurol); Supplementum Epigraphicum Graecum ar-lein.

Green light Early English Books Online

Mae Early English Books Online (EEBO) yn cynnwys delweddau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau mewn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700.

Green light Early European Books Online

 Gale Virtual Reference Library

Mynediad electronig i gyhoeddiadau mewn Crefydd ac Athroniaeth.

Green light Loeb Classical Library

  Taylor and Francis E-Book Library

Casgliad o e-lyfrau seicoleg.

Mae e-lyfrau Mynediad Agored ar gael i’w darllen ar-lein heb fewngofnodi na chyfrinair.