Datrys problemau

Yn cael problemau wrth ddefnyddio’r Llyfrgell Ar-lein? Rydym yma i helpu.

Mewngofnodi ac allgofnodi

Gallwch fewngofnodi i’r Llyfrgell Ar-lein drwy glicio un o’r dolenni ar ein rhestr o adnoddau neu drwy bori’r catalog a dewis View Now wrth ochr canlyniad.

Os cewch broblemau wrth fewngofnodi, dilynwch y cyfarwyddiadau yma er mwyn ail-osod eich cyfrinair neu gysylltu â’r Ddesg Gymorth TG.

Os cewch broblemau wrth ddefnyddio’r Llyfrgell Ar-lein, gallwch allgofnodi yma ac wedyn rhoi cynnig arall, neu roi cynnig arni mewn porwr gwahanol.   Os byddwch yn cau'ch porwr, y tro nesaf y byddwch yn ymweld ag adnodd cewch neges awtomatig i fewngofnodi eto.

Negeseuon gwall

Os cewch un o’r problemau isod gyda’ch porwr, gallwch roi cynnig ar gywiro’r mater eich hun drwy glirio’r storfa (cache) a / neu gwcis o’ch porwr.   

Rhybudd:  bydd y cyfarwyddiadau isod hefyd yn clirio’ch hanes pori arall a gallai glirio manylion mewngofnodi a gadwyd.   Sicrhewch eich bod wedi rhoi nod tudalen ar unrhyw dudalennau gwe y bydd angen ichi'u defnyddio eto a bod gennych gofnod o’ch holl gyfrineiriau cyn rhoi cynnig ar hyn.

Internet Explorer

"This page cannot be displayed"

1. Ewch i Settings (eicon yr olwyn gocos yn y gornel dde uchaf)
2. Dewiswch Internet Options
3. Ar y tab General, dan Browsing History, cliciwch y botwm Delete...
4. Ticiwch y blwch wrth ochr “Temporary Internet Files” a chliciwch y botwm Delete
5. Ailgychwynnwch eich porwr ac wedyn ewch yn ôl at y Llyfrgell Ar-lein.

Google Chrome

"SSL Connection Error" neu "This webpage is not available"

 1. Ewch i'r ddewislen ar ochr dde’r bar cyfeiriadau (y tair streipen lwyd tywyll)
 2. Dewiswch Settings
 3. Ar waelod y ddewislen Gosodiadau, dewiswch Show advanced settings...
 4. Dan Privacy, dewiswch Clear browsing data...
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ticio Cached images and files 
 6. Newidiwch y gwymplen ar y brig i the beginning of time, neu o leiaf yn ôl i’r tro diwethaf y defnyddioch y Llyfrgell Ar-lein yn llwyddiannus.
 7. Cliciwch Clear browsing data
 8. Ailgychwynnwch eich porwr ac wedyn ewch yn ôl at y Llyfrgell Ar-lein.

Mozilla Firefox

"The connection to ezproxy.uwtsd.ac.uk was interrupted while the page was loading"

 1. Ewch i'r ddewislen ar ochr dde’r bar cyfeiriadau (y tair streipen lwyd tywyll)
 2. Dewiswch Options
 3. Ewch i dab Privacy, ac wedyn dan History, cliciwch arClear Your Recent History
 4. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ticio Site Preferences
 5. Yn y ffenest sy’n ymddangos, ar gyfer Time Range To Clear, newidiwch y gwymplen i Everything
 6. Cliciwch Clear Now
 7. Ailgychwynnwch eich porwr ac wedyn ewch yn ôl at y Llyfrgell Ar-lein.

Gwallau gydag adnoddau

Os cewch neges gwall wrth ddefnyddio un o’n hadnoddau ar-lein, gallwch roi gwybod am nam yma [Saesneg yn unig].

Methu dod o hyd i’r hyn sydd ei eisiau?

Os oes arnoch angen help wrth chwilio neu ddod o hyd i ddeunydd perthnasol wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc.