Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  E-Gylchgronau a Phapurau Newydd

E-Gylchgronau a Phapurau Newydd

Person sitting in chair looking at iPad

Mae mwy na 34,000 o deitlau e-gylchgronau ar gael i fyfyrwyr a staff drwy ein Llyfrgell Ar-lein. Os ydych yn chwilio am deitl penodol, defnyddiwch y rhestr A-Z neu’r blwch chwilio isod. Fel arall, gallwch bori drwy ein casgliadau o gylchgronau i ddod o hyd i deitl o ddiddordeb.

Mae’r rhan fwyaf o’r erthyglau e-gylchgronau ar Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) Adobe. Os nad yw ar eich cyfrifiadur eisoes, gallwch lwytho Darllenydd Adobe i lawr yn rhad ac am ddim.

Chwilio e-gylchgronau

 

Canllaw Testun Llawn

  Testun llawn  Rhywfaint o destun llawn  Mynegai / Crynodebau yn unig


Casgliadau


 ATLA Religion / ATLASerials

Mae cronfa ddata ATLA Religion yn darparu gwybodaeth am bynciau megis astudiaethau Beiblaidd, crefyddau’r byd, hanes eglwysig, a chrefydd mewn materion cymdeithasol. Mae’r deunydd yn ymestyn o 1949 i’r presennol.

 Brill Journal Archive

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

Green light British Periodicals

Trwy British Periodicals gellir archwilio testunau llawn cannoedd o gyfnodolion rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed, gan gynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

 Cambridge Journals Online

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

Green light Cylchgronau Cymru Ar-lein

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn darparu mynediad di-dâl i ysgolheictod o Gymru.

 IngentaConnect

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

 International Index to Music Periodicals (IIMP)

Mae IIMP yn adnodd hanfodol ar gyfer addysgu ac astudio cerddoriaeth, ac mae’n darparu mynegeion a chrynodebau i fwy na 400 o gylchgronau craidd ym maes cerddoriaeth. Mae IIMP yn cwmpasu addysg cerddoriaeth, astudiaethau perfformio, damcaniaeth cyfansoddi, ethnogerddoleg, a phob math o gerddoriaeth boblogaidd.

 JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau, yn cynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae’r dyddiadau'n cynnwys hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

 Oxford Journals

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.  Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

 Springer Link

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

 Taylor and Francis Online

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

 Wiley

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

Canllaw Testun Llawn

  Testun llawn    Rhywfaint o destun llawn   Mynegai / Crynodebau yn unig


Casgliadau

Green light  17th and 18th Century Burney Collection

Mae’r papurau newydd a’r pamffledi newyddion a gasglwyd ynghyd gan y Parchedig Charles Burney (1757-1817) yn cynrychioli casgliad mawr o'r cyfryngau newyddion Saesneg o'r 17eg a’r 18fed ganrif. Yn Llundain y cyhoeddwyd y rhan fwyaf o’r oddeutu 700 cyfrol wedi’i rhwymo o bapurau newydd a phamffledi newyddion. Fodd bynnag daw rhai papurau o ranbarthau Lloegr, ac o Iwerddon a’r Alban, yn ogystal ag ychydig enghreifftiau o drefedigaethau America, Ewrop ac India.

Green light  19th Century British Library Newspapers

Mae’r adnodd digidol hwn yn rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif. Mae’n cynnwys 48 teitl, gyda chyfanswm o oddeutu 2.2 miliwn tudalen, sy’n adlewyrchu datblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol y cyfnod.

Green light  NewsBank

Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

Green light  Papurau Newydd Cymru Arlein

Mae Papurau Newydd Cymru Arlein yn adnodd ar-lein rhad ac am ddim gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru lle gallwch ddarganfod miliynau o erthyglau o bapurau newydd hanesyddol o gasgliad cyfoethog y Llyfrgell.

Green light  Times Digital Archive

Archif digidol cyflawn y Times (Llundain) 1785 - 2008. Mae’r papur newydd cyfan wedi’i gofnodi, a phob erthygl, hysbyseb a darlun/llun wedi’u dosbarthu o fewn categorïau er mwyn hwyluso’r gwaith o chwilio.

Nod y mudiad Mynediad Agored yw sicrhau bod llenyddiaeth ymchwil a adolygir gan gymheiriaid ar gael yn rhad ac am ddim drwy’r rhyngrwyd .

Cysylltwch â ni i gael y manylion mewngofnodi i’r cyhoeddiadau hyn: