Mae ein Llyfrgell Ar-lein yn cynnwys mwy na 9,000 o e-lyfrau sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau.

Canllaw Testun Llawn

Green light   Testun llawn        Rhywfaint o destun llawn       Red light  Mynegai / Crynodebau yn unig

Casgliadau

Green light ACLS Humanities E-Book

Casgliad o fwy na 2,200 o lyfrau o safon uchel yn y dyniaethau gan fwy na 100 o gyhoeddwyr. Fe’u dewiswyd gan ysgolheigion oherwydd eu pwysigrwydd parhaol i’r maes a gellir eu chwilio’n gyflawn.

 Brill E-books: Classical Studies

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn mewn Astudiaethau Clasurol y mae modd eu chwilio.

 Brill Reference

Yn cynnwys: Encyclopaedia of Islam; Jacoby Online (Fragmente der Griechischen Historiker); New Pauly (gwyddoniadur o’r byd clasurol); Supplementum Epigraphicum Graecum ar-lein.

Green light Dawsonera E-Books

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Green light Early English Books Online

Mae Early English Books Online (EEBO) yn cynnwys delweddau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau mewn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700.

Green light Early European Books Online

Green light EBL E-Book Library

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

 EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

 Gale Virtual Reference Library

Mynediad electronig i gyhoeddiadau mewn Crefydd ac Athroniaeth.

Green light Loeb Classical Library

 Oxford Scholarship Online

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn y mae modd eu chwilio, mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Busnes, Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd.

 Taylor and Francis E-Book Library

Casgliad o e-lyfrau seicoleg.

Mae e-lyfrau Mynediad Agored ar gael i’w darllen ar-lein heb fewngofnodi na chyfrinair.