Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Adnoddau Llyfrgell  -  Pob Adnodd

Pob Adnodd

Gallwch gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r adnoddau ar-lein hyn oddi ar y campws. Er mwyn gwneud hyn, mae angen ichi wybod eich manylion mewngofnodi a chyfrinair TG i’r Brifysgol. Cliciwch ar deitl yr adnodd a nodwch eich manylion.

Os cewch broblemau wrth ddefnyddio’r dolenni isod, gallwch allgofnodi yma ac wedyn rhoi cynnig ar y dolenni isod eto, neu roi cynnig mewn porwr gwahanol. Os byddwch yn cau'ch porwr, y tro nesaf y byddwch yn ymweld ag adnodd cewch neges awtomatig i fewngofnodi eto. Mae cymorth mwy manwl yn ein canllaw i ddatrys problemau.

Os oes arnoch angen help wrth chwilio neu ddod o hyd i ddeunydd perthnasol wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd.


Allwedd i fynediad testun llawn

I gael mwy o wybodaeth, gweler y Canllaw Testun Llawn ar waelod y dudalen hon.

  Testun llawn        Rhywfaint o destun llawn      Mynegai / Crynodebau yn unig 

Green light ‌‌‌Testun llawn

Mae fersiynau testun llawn o bob un neu o’r rhan fwyaf o’r erthyglau yn yr adnodd hwn ar gael i’w llwytho i lawr yn rhad ac am ddim ar ôl mewngofnodi.

 Rhywfaint o destun llawn

Mae rhywfaint o ddeunydd testun llawn ar gael yn yr adnodd hwn, ond mae’n bosibl bod deunydd arall wedi’i fynegeio ond heb ei gynnwys yn destun llawn. Os ydych yn chwilio am ddeunydd testun llawn, mae gan lawer o adnoddau opsiwn i gyfyngu'r chwilio i destun llawn yn unig, a bydd hyn yn cuddio unrhyw gyfeiriadau nad ydynt ar gael i’w llwytho i lawr. Fel arall, efallai y gallwch wneud cais am erthyglau neu lyfrau sydd wedi’u mynegeio heb fynediad testun llawn drwy Angen Rhagor?

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r adnodd hwn yn fynegai’n bennaf a bydd yn cynnwys ychydig iawn neu ddim deunydd testun llawn. Gallwch ddefnyddio’r adnodd i ddod o hyd i gyfeiriadau at ddeunydd y bydd angen ichi ddod o hyd i’w gynnwys o ffynhonnell arall, er enghraifft drwy chwilio’r catalog neu drwy Angen Rhagor?