Llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli ar Gampws Ysgol Busnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae’n cynnig ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i'r myfyrwyr a’r staff o fewn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth, yn cynnwys y rhaglenni Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon, ac Ysgol Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus.

Ystafell Astudio

Rhaid bwcio ystafelloedd cyn 8.00yh ar y diwrnod cyn eu cadw.  Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser hwn.  Peidiwch ag ysgrifennu ar y daflen hon.

Er mwyn sicrhau bod ystafelloedd astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

  • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
  • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
  • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell sydd o fewn 2 ddiwrnod i’w gilydd

Gwneud a rheoli ceisiadau am Ystafelloedd Astudio

Bwcio Ystafell

Yn ardal ganolog y llyfrgell ceir casgliad helaeth o gylchgronau, llyfrau, cryno ddisgiau a DVDs yn ogystal â detholiad o bapurau newydd dyddiol.  Mae ymylon y llyfrgell wedi’u rhannu’n barthau penodedig ar gyfer astudio tawel, astudio i grwpiau (yn cynnwys ystafell â chyfleusterau clyweled y mae modd gwneud cais amdani) ac ardal cyfrifiaduron mynediad agored lle gall myfyrwyr ddefnyddio ystod o adnoddau electronig megis e-lyfrau, e-gylchgronau a chronfeydd data.

Mae cownter y llyfrgell wrth y brif fynedfa, gyda desg ymholiadau a llyfrgellwyr wrth law sy’n gallu helpu gydag ymholiadau neu ddarparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth. Mae croeso i chi holi neu gysylltu â staff y llyfrgell i gael help gydag unrhyw wasanaethau llyfrgell.

Cyfeiriad:  Stryd Powell, Abertawe SA1 1NE

Ffôn: 01792 481023

E-bost: library@uwtsd.ac.uk

  29 Ebrill - 28 Mehefin
Dydd Llun 08:45 - 19:00 
Dydd Mawrth 08:45 - 19:00
Dydd Mercher 08:45 - 19:00 (19 Mehefin AR GAU)
Dydd Iau 08:45 - 19:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30 (21 Mehefin AR GAU 13.00 - 16.30)
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Dydd Sul AR GAU
   
AR GAU 29 - 30 Mehefin
   
  1 Gorffennaf - 22 Medi (i'w gadarnhau)
Dydd Llun 09:00 - 17:00 (26 Awst AR GAU)
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU