Croeso i rifyn cyntaf Y Myfyriwr Ymchwil.  Ym mhob cam o ddatblygu’r Cylchgrawn roedd myfyrwyr yn rhan o’r gwaith trwy eu haelodaeth o’r bwrdd golygyddol, o’r gwaith o gyflwyno erthyglau i’r gwaith dylunio; prawf ddarllen y gosodiad a dewis y teitl. Mae wedi bod yn brofiad diddorol i bawb.   Gobeithio y cewch flas ar y cylchgrawn a rhywbeth newydd a diddorol i’w ddarllen. Gallwch lawrlwytho’r cylchgrawn i gyd neu’r erthyglau unigol isod.

Y Myfyriwr Ymchwil: Cyf 1 Rhifyn 1 Rhagair Kathryn James)

Alexander Johnson, naturoliaeth a Realaeth: Hygrededd Stanislavsky

Daniel Rhys Edy, Effaith Statws a Dosbarth Cymdeithasol ar Ddatblygiad Cymdeithas Gynhwysol

Joshua Roe, Amseroli a Ffeministiaeth: Darllen y Beibl fel Bodau Dynol

Matthew Jones, O Bond i Gaethiwed: Bandiau, Brandiau a’r Sinema Brydeinig

Olga Vanherle, I Ba Raddau y Gellir Disgrifio Cymru yn Genedl yn y Drydedd Ganrif ar Ddeg?

Parry Workman, Pam Mae Arweinwyr Tsieineaidd yn Arfer Caligraffeg?

Samuel Cooke, Castell Dolwyddelan

Stefano Moschini, Profi Agora