Croeso i ail gyfrol Y Myfyriwr Ymchwil. Eleni rydym ni wedi ymestyn y cyfraniadau i gynnwys pob Ysgol, hefyd croesawn erthygl wadd o Brifysgol Fetropolitan Abertawe.  Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen y cylchgrawn eleni ac y cewch eich ysbrydoli i feddwl am gyfrannu yn y dyfodol.

Y Myfyriwr Ymchwil: Cyf 2 Rhifyn 1 (Cyflwyniad Selina Ali and Sarah Goodridge)

Amanda Jones, Un tro, roedd... Defnyddio Storïau fel Modd i Ddatblygu Llafaredd

Eoghan Ciaran McHugh, Mae Mwy i werthu na Gwerthu: Adolygu Gweithgareddau Marchnata a Thueddiadau o ran Arferion Moesegol

Helen Phillips, Y Cyfnod Sylfaen

Ian Richards, Y Santes Gymreig: Patrymau oddi mewn i Fframwaith Cymdeithasol

Llio Non Evans, S4C – dyfodol diogel Astudiaeth o’r trafodaethau yn dilyn cyhoeddiad bod newid i fod yn null ariannu’r sianel

Michael Thomas,Mudiadau Crefyddol Newydd: Dadansoddi Diffiniadau

Michelle Williams, Rôl yr Artist wrth Hyrwyddo Cydraddoldeb

Olwyn Pritchard, Prosiect Eliffant Tregaron

Petra Davies and Kate Denner, Asesiad o Gynaliadwyedd ac Amddifadedd Cymdeithasol- Economaidd ym Mae Abertawe, De Cymru

Samuel Willis, Y bardd ‘Cyfeiriadol’, ‘Cynhwysfawr’ ac ‘Anuniongyrchol’: Dadleoli Iaith yn Nhestunau Modernaidd

Sian Roberts-Alatti, Beth sy’n Gwneud Athro Rhagorol?

Stuart Rawson, I Ba Raddau y Penderfynwyd y Trefniadau Masnachol ar gyfer Benthyciadau Morwrol yn Athen yn y Bedwaredd Ganrif CC gan y Fframwaith Cyfreithiol a oedd Ar Gael?

Victoria Badham, Efallai Nad Campfeydd yw’r Amgylcheddau Mwyaf Addas i Gynlluniau Atgyfeirio Ymarfer Corf