Cynhadledd Ymchwil Myfyrwyr Gyntaf Y Drindod Dewi Sant, 27 Ionawr 2016 yng Nghaerfyrddin

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Cynhadledd Ymchwil Myfyrwyr

Gwahoddiad i fynd i Gynhadledd Ymchwil Israddedigion Prydain (BCUR) 2016

Mae Cynhadledd Ymchwil Israddedigion Prydain (BCUR) yn hyrwyddo ymchwil israddedigion ymhob disgyblaeth.  Mae’r Gynhadledd yn cwrdd bob blwyddyn yn y gwanwyn, bob tro mewn prifysgol wahanol ym Mhrydain.  Gwahoddir israddedigion ar bob lefel i gyflwyno papurau, posteri, gweithdai a pherfformiadau i’r Gynhadledd.  Bydd crynodebau’n cael eu hadolygu gan gymheiriaid a rhoddir gwahoddiad i ddod i’r gynhadledd i’r rheini a gaiff eu derbyn.  Fel arfer prifysgol y myfyriwr sy’n talu ffioedd y gynhadledd.  Mae BCUR hefyd yn derbyn cyflwyniadau gan fyfyrwyr y tu allan i'r DU.  Fel arfer cyhoeddir galwad am bapurau yn yr hydref.

Cynhelir BCUR16 ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion, 22-23 Mawrth 2016

Manylion gan:  http://www.bcur.org/bcur-16/