• Mae'n arddangos ac yn cydnabod yr ymchwil yr ydych wedi’i gyflawni yn fyfyriwr israddedig;
  • Mae’n codi proffil ymchwil myfyrwyr ar draws y brifysgol a thu hwnt;
  • Mae’n rhoi cyfle i chi fel myfyriwr gael profiad o’r broses gyhoeddi;
  • Mae’n rhoi cyfle i chi rannu eich ymchwil ar draws cymuned y brifysgol;
  • Mae’n rhoi blas i chi ar ddod yn fyfyriwr ôl-raddedig;
  • Mae’n helpu i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd;
  • Mae’n helpu i hyrwyddo profiadau myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant; 
  • Bydd yn edrych yn dda ar eich CV.