Pwy all gyhoeddi?


Anogir pob myfyriwr israddedig i gyflwyno gwaith i'w gyhoeddi.  Daw’r cyfraniadau i’r cylchgrawn o lefel 4, 5 a 6. Ni dderbyniwn draethodau oni bai eu bod o fewn y cyfyngiad geiriau (dan 5000 o eiriau).  Os teimlwch fod gennych ddarn o waith yr hoffech ei gyhoeddi, mae angen i chi gysylltu ag aelod o’r staff gan fod angen i bob darn o waith gael hyrwyddwr academaidd. 

Ar hyn o bryd un erthygl yn unig y gallwn ei derbyn gan bob Ysgol, felly’r Ysgol biau’r gair olaf o ran yr erthygl a gyflwynir i’w chyhoeddi.