Y broses gyhoeddi a chanllawiau


Beth yw’r broses gyflwyno?

Rydym ni wedi symleiddio’r broses gymaint ag y bo modd:

  1. Galwad agored am bapurau (i staff a myfyrwyr);
  2. Myfyrwyr i gyflwyno manylion sylfaenol drwy Moodle neu i’w tiwtor neu Bennaeth Ysgol;  
  3. Y Gyfadran yn trafod ac yn penderfynu ar erthygl i’w chyflwyno, ac academydd i weithredu fel hyrwyddwr ar gyfer gwaith y myfyriwr;
  4. Y Gyfadran i gysylltu â'r myfyriwr i wneud yn siŵr ei fod ef neu hi’n hapus i weithio tuag at gyhoeddi’r gwaith;
  5. Wedyn bydd y myfyriwr yn gweithio gyda’r hyrwyddwr i addasu’r papur yn unol â chanllawiau'r cylchgrawn;
  6. Pan fydd y ddau’n hapus, cyflwynir y papur;
  7. Wedyn bydd y Bwrdd Golygyddol yn rhoi’r cylchgrawn at ei gilydd a’i anfon i’w argraffu.

Mae dolenni i’r man cyflwyno ar Moodle ar gael yma:

Caerfyrddin a Llambed

Abertawe

Mae dogfen y canllawiau a’r ffurflen gyflwyno hefyd i'w cael ar Moodle.

Os oes gennych gwestiwn, anfonwch e-bost i thestudentresearcher@uwtsd.ac.uk