Y Bwrdd Golygyddol


Daw aelodau’r Bwrdd Golygyddol o blith y staff a’r myfyrwyr a’u gwaith yw hwyluso’r broses o gyhoeddi’r cylchgrawn. Dyma’r aelodau presennol:

Aelodau’r Bwrdd Golygyddol Tachwedd 2015-16

Alison Harding (Staff), Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu, Caerfyrddin
Becky Williams (Staff), Cyfadran Celf a Dylunio (Artist Preswyl), Abertawe
Caroline Lohmann-Hancock (Staff), Cyfadran Addysg a Chymunedau, Caerfyrddin
Chris House (Staff), Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, Abertawe
Dominique Northeast (Staff), Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg, Pob campws
Matt Jones (Myfyriwr), Cyfadran Celf a Dylunio (PhD mewn Ffilm a’r Cyfryngau), Caerfyrddin
Paul Wright (Staff), Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, Llambed
Richard Manklow (Myfyriwr), Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, Llambed
Sarah Jones (Staff), Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu, Caerfyrddin
Suzie Pugh (Staff), Cyfadran Addysg a Chymunedau, Abertawe
Thomas Jansen (Staff), Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, Llambed