Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Perfformio (Répétiteur a Chyfeiliant) (MA)

Perfformio (Répétiteur a Chyfeiliant) (MA)Mae’r rhaglen Repetiteur a Chyfeiliant ar ffurf prentisiaeth, a gellir ei hastudio dros 1 flwyddyn yn llawn amser neu dros 2 flynedd yn rhan amser. Yn alwedigaethol ac ymarferol ei gyflwyniad, byddwch yn treulio amser wrth y piano ochr yn ochr â gwahanol gantorion, hyfforddwyr ac arweinwyr enwog yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfeilydd/répétiteur.

Wedi ei sefydlu gan y Tenor byd-enwog Dennis O’Neill, a bellach yn rhan o Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd myfyrwyr yn elwa o arbenigedd artistiaid ac ymarferwyr byd-enwog i’w paratoi ar gyfer cyflymder y diwydiant perfformio operatig.

Gan ddarparu amgylchedd arbenigol ac unigryw iawn ar gyfer nifer fach o gyfeilyddion, bydd myfyrwyr yn gweithio gyda thechnegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinyddion enwog a sêr rhyngwladol y byd operatig er mwyn datblygu eu crefft i’r safon uchaf un.

Bydd myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â’n staff ac artistiaid gwadd fel répétiteurs a chyfeilyddion ar gyfer myfyrwyr lleisiol o fewn gwersi, dosbarthiadau meistr a pherfformiadau. Mae’r cwrs wedi’i seilio ar egwyddor dysgu drwy brofiadau, gan alluogi mewnbwn o ystod o wahanol safbwyntiau o’r diwydiant yn eich datblygiad trwy gydol y rhaglen astudio.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Ewch i adran gwneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                            SUT I WNEUD CAIS               
E-bost Cyswllt: d.bebbington@uwtsd.ac.uk

Cartref/tramor: Ysgoloriaethau ar gael Tramor: Ysgoloriaethau ar gael Cysylltwch â d.bebbington@uwtsd.ac.uk

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cwrs pwrpasol wedi’i deilwra i’ch anghenion unigol.
 2. Dosbarthiadau meistr a sesiynau hyfforddi rheolaidd gan artistiaid opera rhyngwladol ac arweinyddion byd-enwog
 3. Cyfleoedd i weithio gyda chanwyr mewn ystod o wahanol gyd-destunau.
 4. Wedi ei leoli yng Nghaerdydd, prifddinas gwlad y gân.
 5. Paratoad ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyflym hwn.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Wedi ei sefydlu gan y Tenor byd-enwog Dennis O’Neill, a bellach yn rhan o Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd myfyrwyr yn elwa o arbenigedd Meistri yn eu meysydd a Sefydliad Addysgol sydd ar flaen y gad i’w paratoi ar gyfer cyflymder y diwydiant perfformio operatig sy’n newid yn barhaus.

Mae’r Academi yn darparu amgylchedd arbenigol ac unigryw iawn ar gyfer nifer fach o gyfeilyddion eithriadol yng nghyfnod cynnar eu gyrfa broffesiynol. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda’r goreuon, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd enwog a sêr rhyngwladol o’r byd operatig, er mwyn datblygu eu talent i’r safonau proffesiynol uchaf.

Mae moeseg waith yr Academi wedi’i seilio ar barch a chydweithredu. Wedi meithrin perthynas â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a pharhau â pherthnasoedd gyda myfyrwyr sydd bellach yn gweithio yn y diwydiant, teimlwn y gallwn gynnig hyfforddiant ac addysg sy’n parhau’n gyfoes i’r myfyrwyr sy’n ymuno â ni.

Pynciau Modylau
 • Perfformio Cyngerdd Cyhoeddus (40 credyd)
 • Repertoire a Pherfformiad Cân Gelf (40 Credyd)
 • Repertoire a Pherfformiad Operatig (40 Credyd)
 • Portffolio Arfer Proffesiynol (60 credyd)
Asesiad
 • Asesir y rhaglen hon drwy ystod o ddulliau gan gynnwys:
 • Perfformio
 • Datganiadau
 • Cyfweliad Academaidd
 • Portffolio
 • Traethawd
 • Clyweliad Ffug

Bywyd Myfyrwyr

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Dennis O’Neill
 • Jane Samuel
 • Gareth Jones
 • David Doidge
 • Jacqueline Pischorn
 • Pierre-Maurice Barlier
 • Jolanda Pupillo
 • Tanya Harrison
 • David Bebbington
Meini Prawf Mynediad

Gwahoddir pob ymgeisydd am glyweliad. Byddai clyweliad llwyddiannus yn cael ei ddilyn gan gyfnod prawf.

Cyfleoedd Gyrfa

Cewch eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd posibl mewn perfformiad lleisiol, Opera, theatr, addysg a meysydd eraill cysylltiedig â cherddoriaeth. Byddai cwblhau’r rhaglen hefyd yn eich galluogi i symud ymlaen i astudiaethau pellach ac ymchwil.

Costau Ychwanegol

Tua £400: gwerslyfrau, sgoriau a theithio i/o berfformiadau.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.