Academi Llais Ryngwladol Cymru i berfformio gyda’r grŵp Bella Voce o Sir Benfro yn Abertawe ar 17 Chwefror


07.02.2017

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn edrych ymlaen at berfformio gyda’r grŵp lleisiol Bella Voice o Sir Benfro mewn cyngerdd sydd i’w chynnal yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe nos Wener 17 Chwefror.  

wiav 2016 intake

wiav bella voce poster

Yn y gyngerdd bydd myfyrwyr o’r Academi yn canu repertoire operatig eang, ac mae'r gyngerdd er budd eu taith cyn hir i Unol Daleithiau America lle bydd rhai o’u myfyrwyr yn perfformio yn Los Angeles.

Mae’r Academi yn falch iawn hefyd i groesawu côr Bella Voce a fydd yn westeion yn y gyngerdd.  Mae Bella Voce yn grŵp lleisiol o 16 o ferched sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro, gorllewin Cymru.   Fe'i ffurfiwyd yn 2014 gan ddatblygu enw da’n gyflym iawn am amrywiaeth ac ansawdd ei repertoire.   Ei gyfarwyddwr Sarah Benbow sy’n ysbrydoli ac yn arwain y côr, a Seimon Morris amryddawn yn gyfeilydd. Athrawesau bron iawn i gyd yw aelodau’r côr, gyda chwe athrawes uwchradd, pum  athrawes gynradd a phedair athrawes beripatetig yn eu plith.    

Yn ystod 2016 perfformion nhw gyda Thri Tenor Cymru - Rhys Meirion, Aled Hall ac Alun Rhys Jenkins, gyda Band Pres Wdig yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a gyda Katherine Jenkins ac Aled Jones yn Neuadd Brangwyn, Abertawe.   Yn 2018 byddan nhw’n perfformio wrth eu hunain yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain yng Ngŵyl y Corau Meibion.   Mae eu hymddangosiadau teledu'n cynnwys ‘Home for Christmas' gyda Katherine Jenkins ar BBC1 a Noson Lawen ar S4C.  

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ac mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Gan gydnabod ei lwyddiant cynharach yn y maes, estynnodd y sefydliad newydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wahoddiad i Dennis O’Neill sefydlu Academi Llais Ryngwladol, canolfan ragoriaeth leisiol wedi’i lleoli yng Nghymru. Dyma leoliad delfrydol mewn gwlad sy’n haeddiannol adnabyddus fel ‘gwlad y gân’, a man cychwyn cynifer o gantorion sydd wedi mwynhau llwyddiant rhyngwladol. 

Mae’r Academi yn darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw i nifer bach o gantorion eithriadol sydd ar ddechrau eu gyrfa broffesiynol ac wedi’u dethol a’u recriwtio o bob rhan o’r byd,  er mwyn datblygu a mireinio eu dawn i’r safonau proffesiynol uchaf. 

Ochr yn ochr â’r hyfforddwyr gorau, yr arbenigwyr iaith a’r technegwyr lleisiol ceir cantorion gwadd blaenllaw o fri rhyngwladol o’r byd Operatig. Y Fonesig Kiri Te Kanawa yw Llywydd yr Academi. Meddai Euros Rhys Evans, Cyfarwyddwr Academaidd yr Academi:  “Mae’n anrhydedd fawr i’r Academi berfformio yn y lleoliad unigryw hwn yn Abertawe, ac rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at rannu’r llwyfan â Bella Voce, gôr sydd wedi denu cymaint o ganmoliaeth.  Bydd yn gyngerdd gofiadwy iawn, yn sicr."

Agorwyd Canolfan Dylan Thomas yn 1825 yn Ardal Forol Abertawe ac mae’n un o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas.  Ymgymerodd Prifysgol Cymru â’r brydles yn 2011 ac mae wedi buddsoddi’n sylweddol mewn atgyweirio’r Ganolfan.  Bellach mae’n lleoliad amlbwrpas ar gyfer nifer o denantiaid ac mae ar agor i gynnal ystod o ddigwyddiadau ac achlysuron. Mae’r cyfleusterau newydd yn y Ganolfan yn cynnwys man deori ar gyfer busnesau sydd â diddordeb mewn sefydlu presenoldeb yn Abertawe, Siop Goffi gynnes a chroesawgar a chyfleusterau ar gyfer Cynadleddau a Digwyddiadau.  

Mae tocynnau i’r gyngerdd ar gael yn https://www.ticketsource.co.uk/date/333867 neu’n uniongyrchol gan yr Academi.  I gael rhagor o fanylion ffoniwch 02920 493 139.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk