Academydd y Drindod Dewi Sant i lansio Cyhoeddiad Astudiaethau Celtaidd rhyngwladol


21.11.2017

Bydd cyhoeddiad rhyngwladol pwysig ym maes Astudiaethau Celtaidd yn cael ei lansio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yr wythnos hon.

COVERCeltic Religions

Mae Celtic Religions in The Roman Period: Personal, Local and Global gan yr Athro Cysylltiol Ralph Haeussler a'r Athro Anthony King yn allbwn gweithdy rhyngwladol prosiect F.E.R.C.AN. (fonts epigraphici religionum Celticarum antiquarum) a gynhaliwyd yn Llanbedr Pont Steffan ym mis Hydref 2014. Mae'r llyfr aml-awdur hwn yn dwyn ynghyd gwaith newydd, o ystod eang o ddigyblaethau yn cynnwys grefydd cyn-Gristnogol yn nhaleithiau Celtaidd yr Ymerodraeth Rufeinig, o Brydain a Phortiwgal i'r Eidal a thalaith y Balcannau. Mae’r chwech ar hugain o benodau a geir yn y cyhoeddiad yn  waith gan arbenigwyr rhyngwladol ym meysydd hanes hynafol, archeoleg, ieithyddiaeth, ac astudiaethau Celtaidd o bob rhan o Ewrop.

Mae'r Athro Ralph Haeussler yn Uwch Ddarlithydd mewn hanes Rhufeinig ac archaeoleg ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan. Dwedodd:

"Rydym wrth ein bodd gyda'r diddordeb sydd wedi’i ddangos yn ein cyhoeddiad newydd ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddigwyddiad lansio swyddogol y llyfr. Mae darganfyddiadau newydd ac ymchwil newydd yn golygu bod ein gwybodaeth o grefyddau cyn-Gristnogol ar draws taleithiau Celtaidd Rhufain yn tyfu ac yn esblygu'n gyson. Mae'r gwahanol benodau'n dangos sut roedd dealltwriaeth o grefyddau brodorol yr Oes Haearn yn cael eu diogelu ond hefyd yn newid o fewn ymerodraeth Rufeinig a sut roedd y datblygiadau hyn yn effeithio ar hunaniaeth a mytholeg Cymru. Mae'r llyfr hwn yn dangos undod ac amrywiaeth y crefyddau Celtaidd, y rhanbarthau yn ogystal â’r cysyniadau pan-Geltaidd. Mae'r llyfr, gyda mwy na 500 o dudalennau, wedi'i darlunio'n llawn gyda llawer o fapiau lliw, cynlluniau safle, ffotograffau a lluniau o ddelweddau Dduwiau Rhufeinig. Mae Tony a minnau'n falch iawn o'r allbwn terfynol a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y llyfr am eu hymrwymiad a'u cefnogaeth."

Cynhelir y lansiad ar ddydd Gwener, Rhagfyr 1 am 6:00yh yn Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed.  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y llyfr hwn yma: https://www.amazon.co.uk/Celtic-Religions-Roman-Period-Publications/dp/1891271253 neu https://celticstudies.wales/shop/celtic-religions-in-the-roman-period

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk