Arddangosfa Trysorau Ymerodrol Tsieina yn agor ei ddrysau i’r cyhoedd


23.06.2017

Mae Arddangosfa Trysorau Ymerodrol Tsieina, sy’n cael ei chynnal gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi agor ei drysau i’r cyhoedd yr wythnos hon. 

Chinese Treasures 1

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngholg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant agorwyd yr arddangosfa yn swyddogol gan Is-Lywydd Zhang o Brifysgol Unedig Beijing ac Is-Ganghellor y brifysgol, yr Athro Medwin Hughes.  Yn ystod y digwyddiad hefyd cafwyd cyfle i fwynhau perfformiadau gan unigolion o Gymuned Tsieineaidd Abertawe.

Bydd yr arddangosfa, dan y teitl, ‘Trysorau Ymerodrol Tsieina:  crefft y gorffennol a dyluniad heddiw’, ar agor yn Ystafell Ddarllen Alex, Coleg Celf Abertawe tan Mehefin 29.  Mae’r arddangosfa’n cynnig cyfle prin i weld enghreifftiau o dri o’r sgiliau crefft a drysorir fwyaf yn Tsieina: brodwaith, lacr cerfiedig a llestri enamel.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Deon Celf a Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant:

“Mae’r arddangosfa’n nodi dengmlwyddiant Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant ac mae’n ddathliad o’r bartneriaeth gynyddol rhwng y Brifysgol a Phrifysgol Unedig Beijing. Mae gan Tsieina draddodiad o ddyluniadau a chrefftau coeth sy’n dyddio nôl dros ddau fileniwm.  Mae’n fraint cael enghreifftiau o’r gwaith hwn yn yr arddangosfa yn Abertawe am gyfnod byr, ac i groesawu’r meistri a’u creodd. Yn sgil y cyfathrebu a’r cydweithio rhagorol rhwng y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Unedig Beijing, mae Athrofa Confucius yn gallu cyflwyno’r traddodiad arbennig hwn i Abertawe.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius, Krystyna Krajewska:

“Rwy’n falch iawn i groesawu Arddangosfa Trysorau Ymerodrol Tsieina i Abertawe sy’n arddangosfa hudol a diddorol iawn. Mae’r gwrthrychau a’r gwisgoedd coeth sydd i’w gweld yn yr arddangosfa wedi’u creu gan rai o brif grefftwyr Tsieina a hynny gan ddefnyddio’r sgiliau a’r technegau traddodiadol a drosglwyddwyd o un genhedlaeth i’r llall yn rhan o etifeddiaeth anniriaethol Tsieina.  Rydym yn eithriadol ffodus i allu cynnal digwyddiad o’r fath yma yn Abertawe a hoffwn ddiolch i bawb am eu holl waith caled a’u cydweithrediad.”

Chinese Treasures 2

Mae Yin Xiuyun yn Feistr Tsieineaidd y Celfyddydau a Chrefftau sy’n arbenigo mewn lacr cerfiedig. Mae ei gwaith wedi ennill nifer o wobrau yn Tsieina ac mae’n un o brif arbenigwyr Tsieina yn y maes.  Ar gyfer yr arddangosfa mae wedi cyflwyno blychau tlysau, fasys a thebotau hardd sydd oll yn cynnwys dyluniadau a motiffau traddodiadol.

Mae gan Sun Ying y teitl swyddogol Meistr Beijing y Celfyddydau a Chrefftau,  Brodwaith (Ymerodrol) Beijing. Er dros ddeugain mlynedd mae wedi bod yn dylunio a saernïo gwisgoedd Tsieineaidd traddodiadol ar gyfer perfformiadau opera Peking, dramâu teledu hanesyddol, a nifer o fathau eraill o berfformiad. Mae ei chreadigaethau wedi derbyn cydnabyddiaeth Gwobr Brodwaith Celf Beijing ac mae wedi ennill nifer o wobrau aur, arian, efydd a gwobrau rhagoriaeth. Mae’r arddangosfa’n cynnwys 8 Gwisg Ymerodrol gan Sun Ying gyda phob manylyn wedi’i atgynhyrchu.

Xiong Songtao yw Meistr Beijing y Celfyddydau a Chrefftau ym maes enamel. Mae ei waith enamel yn unigryw oherwydd ar ôl dros ddegawd o astudio dyfal ac arbrofi parhaus mae wedi cyfuno technegau traddodiadol gyda thechnoleg arloesol i lunio gwrthrychau gwerthfawr sydd wedi ennill gwobrau ledled Tsieina a thramor. Mae ei waith yn cynnwys fasys a gemwaith gloyw wedi’u creu o fetelau gwerthfawr ac enamel.

Hefyd i’w gweld, ac wedi’u hysbrydoli gan drysorau Ymerodrol Tsieina, mae eitemau ffasiwn modern a grëwyd gan staff academaidd Prifysgol Unedig Beijing, partner Tsieineaidd Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant.

Chinese Exhibition 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Krystyna Krajewska ar 07980046567 / k.krajewska@uwtsd.ac.uk neu Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk