AS Islwyn a chyn-fyfyriwr y Drindod Dewi Sant yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


03.07.2017

Mae AS Islwyn, Chris Evans, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw.

Chris Evans MP

Mae Chris Evans wedi bod yn Aelod Seneddol dros Islwyn er 2010. Ac yntau wedi ei eni a'i fagu yn Wattstown, pentref bach yn y Rhondda Fach, mynychodd Ysgol Gynradd Aberllechau ac Ysgol Gyfun Sirol Porth cyn astudio ar gyfer Lefel 'A' yng Ngholeg Pontypridd. Yn ddiweddarach, fe raddiodd o Goleg y Drindod, Caerfyrddin gyda gradd mewn Hanes.

Ar ôl cael ei ethol i’r Senedd yn 2010, cafodd Chris ei ethol i'r Pwyllgor Cyfiawnder gan wasanaethu am ddwy flynedd cyn cael ei benodi'n Ysgrifennydd Seneddol Preifat i dîm amgylchedd Llafur. Yn ddiweddarach, fe wnaeth yr un swydd i Ganghellor yr Wrthblaid. Yn y Senedd ddiwethaf, bu’n aelod o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Yn gyfrannwr rheolaidd i ddadleuon yn Nhŷ'r Cyffredin, mae Chris wedi siarad dros amryw o faterion yn amrywio o fenthyciadau diwrnod cyflog, i gŵn peryglus ac aer glân.

Yn cyflwyno’r anrhydedd i Chris Evans AS oedd Dr Jeremy Smith, Deon Cyfadran y Dyniaethau a Chelfyddydau Perfformio .  He said:

Mae'n bleser mawr i mi gyflwyno Mr Chris Evans AS yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae gan Chris ymrwymiad cryf ac ymroddedig i wella bywydau ac amgylchiadau byw ei etholwyr. Ar lawr gwlad mae Chris wedi ymgyrchu ar ystod o faterion ac nid oes amheuaeth bod etholaeth Islwyn yn ffodus iawn i gael AS sydd mor barod i ymateb ar unwaith i faterion a phryderon ei etholwyr bob dydd, ac sy'n cynnig arweiniad sydd wedi’i wreiddio’n lleol ac yn hynod gefnogol."

 

Chris Evans 2 t4

Wrth dderbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus, Dywedodd Chris Evans AS:

"Hoffwn ddiolch I Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am yr anrhydedd arbennig hon.  Mae dod yn ôl yma heddiw wedi atgyfnerthu’r teimlad o falchder sydd gennyf i fod yn rhan o’r brifysgol.  Mae’n brofiad arbennig iawn i mi sefyll yn y fan hyn a chael fy nghyflwyno a’r anrhydedd hon a hynny o flaen y ddau berson pwysicaf yn fy mywyd - Julia a Zachariah. 

Pan ddewch chi yma i astudio, rydych yn rhan o deulu, ac mae’r teulu hwnnw yn cofio amdanoch lle bynnag y byddwch chi’n mynd.  Mae’n lle arbennig iawn a heddiw rwyf wedi dod adref ac mae’r croeso rwy’ wedi cael yn un arbennig iawn.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk